İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat ( İngilizce )

Kuruluş Bilgileri
İktisat Bölümü, Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde, Üniversitenin kuruluş tarihi olan 23 Haziran 2009 tarihinde, 5913/1 sayılı kanun ile kurulmuş ve kuruluşu 07 Temmuz 2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kazanılan Derece
Lisans

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa lise mezunu olup LYS'nin TM-1 puan türünden geçerli puan alan öğrenci kabul edilir. Programda İngilizce eğitim verildiği için öğrencilerin Toros Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavını geçmeleri ya da bu muafiyet sınavında başarılı olunmaması durumunda İngilizce hazırlık sınıfını bitirmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Bir başka üniversitede kayıtlı ve ders almış öğrenciler yatay geçiş yoluyla Toros Üniversitesi'ne geçiş yapabilirler. Geldikleri üniversitede almış oldukları dersler, Toros Üniversitesi'nin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirlenen koşullar çerçevesinde kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa kaydolmak için YÖK tarafından belirlenen ve uygulanan koşullar haricinde özel bir koşul yoktur.

Program Profili
İktisat Lisans Programının 3 temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi temel iktisat teorisini aktarmak ve öğrencilerin ülkenin ekonomik sorunları konusunda fikir sahibi olmaları sağlamaktadır. Programın ikinci amacı yerel ekonomik kalkınmanın aktörleri arasında yer almaktır. Üçüncüsü ise öğrencilerin makul bir seviyede yazılı ve sözlü dil becerilerine kavuşmalarını sağlamaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri
İktisat Bölümü mezunlarını çok çeşitli kurumlarda çalışabilmektedirler. Bunlar arasında valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar ve il temsilcilikleri, belediyeler, kırsal kalkınma kurumları, kalkınma ajansları, KOSGEB, sanayi ve ticaret odaları, bankalar, ihracat ve ithalat, lojistik, ticaret, sağlık, tarım, turizm işletmeleri gibi kuruluşlar sayılabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans derecesini alan bir öğrenci, programın puan türünden ALES'den en az 55 almak kaydıyla tezli yüksek lisans programlarına (tezsiz programlar için ALES notu gerekmemektedir), en az 80 ALES notu ile de doktora programlarına müracaat edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili ayrıntılar ve koşullar Toros Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.0 olmalı ve öğrencinin FF veya FD notu aldığı bir dersi kalmamalıdır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Dershaneler, anfi, lojistik laboratuvarı, İngilizce laboratuvarı, kütüphane.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. SÜLEYMAN TÜRKEL
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. ÖZLEM BULUT
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü
Posta Kodu 33140
Telefon +90 (324) 325 33 00
Fax +90 (324)325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=160
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir