Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Kuruluş Bilgileri
Mimarlık Ana Bilim dalı tezli olarak 05.04.2012 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak 2012-2013 akademik yıl bahar yarıyılında öğrenime başlanmıştır.

Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mimarlık (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. Diğer bir deyişle adaylar, mimarlık alanında yüksek lisans tezi çalışması yapmış olarak nitelendirilecektir.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Ana Bilim Dalının belirlediği lisans programlarından mezun olanların başvurabildiği, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yapılan mülakatta başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, yönetmelikler çerçevesinde, resmi belgeleme ve zamanında başvurma şartıyla, lise sonrası devam ettikleri diğer yüksek öğrenim kurumlarından aldıkları derslerin bazılarından muaf sayılabilirler. Üniversite içindeki başka bir ana bilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlarla ilgili ana bilim dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Daha önceden alınmış derslerden muafiyet talep edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Diploma veya mezuniyet belgesi, ALES ve YDS sonuç belgeleri (Üniversite senatosunun saptadığı kurallar çerçevesinde) Yapılan yazılı sınav ve/ veya mülakatta başarılı olmak

Program Profili
Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mekan ve kent kapsamında tasarım alanlarında ihtiyaç duyulan araştırma ve tez çalışmalarıyla bölgesel ihtiyaçlara yanıt verebilmek; özel ve kamu sektörü ile eğitim alanlarında gelişme sağlayıcı düşünce ve kültür yapısına katkı koyabilmeyi hedeflemektedir. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programında alt başlıklar; Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Yapı ve Teknoloji, Yapım Yönetimi, Sürdürülebilir Gelişme, Konut, Ekolojik Tasarım vb.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olunan yüksek lisans dalına ya da konusuna göre, kişilere mimarlık alanında düşünsel ve uygulama ile ilgili faydalar sağlayacaktır. Mimarlık mesleği ile ilintili olarak daha ileri bilgi ve görgü birikimi sağlamış yurttaşlar olarak, mimarlık alanında uygulamalarda, belediyelerde, meslek kuruluşlarında ve akademik alanlarda –her bir alanın geçerli kurallarına uygun olarak- bu unvanın getirdiği bilgi ve yetkinliği kullanabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları, başvurdukları eğitim kurumunun yazılı ve sözli sınavlarını başarma koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az (CC), kredisiz ders ise (S) notu alması gerekir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler (FF), kredisiz dersler (U) notu olarak işlem görür. Harf notları, yüzdelik karşılıkları ve katsayılar: 90-l00 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79. CB 2.5 70-74 CC 2.0 60-69 DC 1.5 50-59 DD 1.0 40-49 FD 0.5 39-00. FF. 0.0

Mezuniyet Koşulları
Program, en az 21 krediden koşuluyla 7 adet ders, seminer çalışması ve tez çalışması ile oluşmaktadır. Ayrıca tez çalışması için kurulan sözlü jüriden başarılı olma şartı aranmaktadır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Yüksek lisans dersleri, bilgisayar ve projeksiyon donanımlı olan sınıflarda verilmektedir. Kütüphane ve online veri tabanlarına erişim olanağı bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. ERKİN ERTEN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. BURÇİN KUTSAL
Adres 45 Evler Kampüsü, 16. Cad. 1/7, 33140
Posta Kodu 33140
Telefon +90 324 325 33 00/5010 - 0532 581 23 88
Fax 0324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=8
E-Posta [email protected], [email protected], [email protected]du.tr
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir