Fen Bilimleri Enstitüsü
Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı ( Tezsiz )

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı 26.08.2010 tarihinden itibaren yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi(Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)) diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Bu programa öğrenciler "Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Toros Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesi hazırlamak gerekmektedir.

Program Profili
Bu tezsiz yüksek lisans programı özel ve kamu sektöründe çalışan mühendislik ve fen bölümlerinden mezunlarına yönelik bir programdır. Eğitim programında 30 kredilik 10 ders ve proje dersi bulunmaktadır. Bu programda öğrencilere daha çok uygulamalı ve vakıa analizi ağırlıklı bir eğitim uygulanmaktadır. Öğrencilerin etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları amaçlanmaktadır. Programın temel konuları arasında stratejik teknoloji yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları mühendisliği, tedarik zincirleri, bilgi yönetimi, mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programın hedef kitlesi günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendisler ve teknik elemanlardır. Mezuniyet sonrası mezunların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedır. Mezunların sahip oldukları pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü örnek olarak verilebilir. Bu program mezunlarını mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Laboratuvar çalışmaları, dahil olunan projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir..

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üye. FİKRİ EGE
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. SELİN SARAÇ
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77
Posta Kodu 33140
Telefon (0324) 325 33 00
Fax (0324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=6
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir