Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 05.04.2012 tarihinden itibaren yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Tezli Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili
Ulusal ve uluslararası alanlarda nitelikli hizmet vermeyi sağlayacak bilgi ve beceri ile donatılmış, analitik düşünebilen, mesleki ve etik değerlere sahip, toplum güvenliği ve çevre sağlığını önemseyen, etkin iletişim kurabilen, hayat boyu öğrenme, bilim ve teknolojik gelişmelerin takibinin önemini kavramış, kendi işini kurma bilinci gelişmiş, yaşanılan çağın sorunlarına duyarlı kendine güvenen mühendisler yetiştirmektir. Böylece, Yüksek Lisans eğitimi alan öğrenciler, disiplinler arası çalışmalarla karmaşık mühendislik problemleri tanımlayarak, etik sorumluluk bilinciyle ileri seviyede çözüm üretebileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları; telekomünikasyon, tarım, taşımacılık, tekstil, bilişim, otomotiv, demir-çelik, makine imalat, hastane, finans, banka, danışmanlık ve turizm sektörlerinde, üretim kontrol, kalite güvence, pazarlama/satış/ lojistik, satın alma, satış sonrası hizmet ,ürün tasarımı (AR-GE), süreç / sistem analizi, üretim, proje yönetimi alanlarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tüm sınav, ölçme, değerlendirme ve not verme sistemi, her ders için hazırlanan Ders Tanıtım Formu'nda belirtilmiştir. Bununla birlikte genel olarak her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Dersin özelliğine göre bu sınavlar ders tanıtım formunda açıkça belirtilmek üzere, proje, araştırma vb. gibi yöntemlerle de yapılabilir. Son değerlendirme 4'lü puanlama sistemi üzerinden yapılarak başarı harfine dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Endüstri Mühendisliği Bölümünde Ergonomi ve İş Etüdü Laboratuvarı bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Topluluğu,Teknik Geziler, Seminerler, Konferanslar, Kariyer Günleri, Spor Tesisleri, Diğer Öğrenci Toplulukları ,(Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Satranç, ...) gibi farklı aktivitelere katılabilirler ve sosyal imkanlardan yararlanabilirler. Endüstri Mühendisliği Bölümü akademik personeli; 1 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. YUSUF ZEREN
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Arş. Gör. SELİN SARAÇ
Adres Bahçelievler Mahallesi 16. Cadde No: 77, Yenişehir / Mersin, Türkiye
Posta Kodu 33140
Telefon +90 324 325 33 00
Fax +90 324 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=5
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir