Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Doktora Programı

Kuruluş Bilgileri
Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, üniversitenin kuruluş tarihi olan 23 Haziran 2009 tarihinde, 5913/1 sayılı kanun ile kurulmuş ve kuruluşu 07 Temmuz 2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kazanılan Derece
İşletme Doktora

Derecenin Seviyesi
Doktora

Kabul ve Kayıt Şartları
Dört yıllık lisans derecesi olan öğrenciler ALES eşit ağırlıktan en az 80, lisans not ortalaması 4 üzerinden 3 olması ve YDS veya denkliği kabul edilen bir yabancı dil (İngilizce) sınavından en az 55 almak koşuluyla, tezli yüksek lisans programı mezunları ise ALES eşit ağırlıktan en az 55 ve yabancı dil sınavından en az 55 almak koşulu ile programa başvurabilirler. ALES ve Yabancı dil sınav not koşulları Senato tarafından değiştirilebilir. ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Ulusal veya yabancı bir üniversitede doktora öğrenimine başlayan öğrenciler de, Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen koşullara uygun olarak programa başvurabilirler. Bu öğrencilerin geldikleri kurumdan aldıkları dersler yine aynı yönetmelik hükümlerine göre programa sayılabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programından mezun olabilmek için 7ders alınması ve başarılı olunması, seminer verilmesi, yeterlilik sınavından geçilmesi ve doktora tezinin kabul edilmesi gerekir. Öğrencinin derslerden başarılı olabilmesi için en az CB (100 üzerinden 75) notu alması gerekir.

Program Profili
Programın temel amacı, üniversitenin araştırma ve yayın yapma kapasitesinin artırılması, işletme ve yönetim alanındaki özellikle teorik gelişmelerin yakından izlenerek bilgi birikiminin artırılması ve işletme/yönetim alanında akademisyen olmak isteyen öğrencilere, lisansüstü öğrenim fırsatı vererek üniversitenin öğretim üyesi ihtiyacının öz kaynaklara dayalı biçimde karşılanması için ortam oluşturulmasıdır. İşletme doktora programında yer alan derslerin öncelikle kendi alanında yoğun teorik temelli olması hedeflenmiştir. Programın amacı, öğrencilere güçlü bir teorik bilgi birikimi kazandırmaktır. Bu esas çerçevesinde program, temel işletme fonksiyonlarını ve yönetim bilgilerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar kamu ve özel sektörde özellikle üst düzey yönetimde görev alma şansına sahiptir. Mezunlar ayrıca vakıf ve kamu üniversitelerinde öğretim üyesi olma şansına da sahiptir. Yabancı dil puanlarının 80 ve üstü olması durumunda da yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerde de öğretim üyesi olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Daha üst bir öğrenim programı yoktur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora programının dersleri seminer tabanlı uygulama ve yayın yapma esasına göre kurgulanmıştır. Bununla birlikte, üniversitenin genel politikası çerçevesinde her ders kapsamında, yöntemi öğretim üyesi tarafından belirlenmek üzere; en az bir ara sınav, bir final sınavı ve dönem projesi (makale yazımı, araştırma, seminer vb) yapılması öngörülmektedir. Final sınavının ders başarı notu üzerindeki ağırlığı en az yüzde 50 olup yüzde 60'ı aşamaz.

Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması ve her dersten en az CB notu alınmış olması gerekir. Öğrenci en az 7 ders ve bir seminer dersi almak zorundadır. Derslerden başarılı olduktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak zorundadır. Bu sınavdan sonra da öğrenci doktora tezi hazırlamak ve jüriye sunarak başarılı olmak kaydıyla mezuniyete hak kazanır.

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Üniversitenin dış paydaşları ile etkin bir iletişim içinde olarak, ortak projelerde görevler alabilmek. Erasmus öğrenci değişim programlarından yararlanma.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. MUSTAFA BEKMEZCİ
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Dr. Öğr. Üye. METİN OCAK
Adres Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Bahçelievler Mah.16.Cadde No:77
Posta Kodu 33140
Telefon 00 90 (324) 325 33 00; GSM: 0530 290 96 95
Fax 00 90 (324) 325 33 01
Web Adresi http://bologna.toros.edu.tr/?id=/programme&program=203
E-Posta [email protected]
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Yenişehir