Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

AİLE EĞİTİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP232 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Merve KOYUNCU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Aile eğitimi, tanımı, önemi, amacı, gerekliliği, aile eğitimi çalışmalarının etkileri, ailelerle çalışma,okul öncesi eğitimde ailelerle işbirliği ve çalışma süreci, aile eğitimi etkinlik dosyası inceleme ve oluşturma
İçeriği Aile eğitimi, tanımı, önemi, amacı, gerekliliği, aile eğitimi çalışmalarının etkileri, ailelerle çalışma,okul öncesi eğitimde ailelerle işbirliği ve çalışma süreci, aile eğitimi etkinlik dosyası inceleme ve oluşturma

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Aile eğitimi hakkında temel bilgi ve becerilere sahip olacaktır .
2 Aile eğitimi etkinlik dosyasını düzeleyebilir
3 Ailelerle yüz yüze görüşme yapmayı, sorun çözmeyi ve aileleri yönlendirmeyi açıklar
4 Aile katılım çalışmalarını uygulayabilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Aile eğitimi Anlatım
2 Aile katılım çalışmaları Anlatım
3 Aile eğitimi program hazırlama süreci anlatım,tartışma,sunum
4 Ailelerle çalışma anlatım,tartışma,sunum
5 Okul öncesi eğitimde aile eğitim çalışmaları Anlatım
6 Okul öncesi eğitimde aile eğitim çalışmaları anlatım,tartışma,sunum
7 Okul öncesi eğitimde aile eğitim çalışmaları anlatım,tartışma,sunum
8 ARA SINAV
9 Aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama, inceleme Uygulama, grup çalışması
10 Aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama, inceleme, geliştirme Uygulama, grup çalışması
11 Aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama, inceleme, geliştirme Uygulama, grup çalışması
12 Aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama, inceleme, geliştirme Uygulama, grup çalışması
13 Aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama, inceleme, geliştirme Uygulama, grup çalışması
14 Aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama, inceleme, geliştirme Uygulama, grup çalışması
15 Aile eğitimi etkinlik dosyası hazırlama, inceleme, geliştirme Uygulama, grup çalışması
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Anne-baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı Morpa Kültür Yayınları Morpa Kültür Yayınları
2 Aile katılımı 36-72 aylık çocukların eğitimi için aile katılım çalışmaları Morpa Kültür Yayınları Morpa Kültür Yayınları
3 Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları Prof. Dr.Z.Fulya TEMEL,Prof.Dr.Gelengül HAKTANIR / Anı Yayıncılık Prof. Dr.Z.Fulya TEMEL,Prof.Dr.Gelengül HAKTANIR / Anı Yayıncılık
4 Etkili Anne-Baba Eğitimi Dr. Thomas GORDON, Profil yayınları 2012 Dr. Thomas GORDON, Profil yayınları 2012
5 Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamalar Dr. Thomas GORDON, Profil yayınları 2012 Dr. Thomas GORDON, Profil yayınları 2012

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Aile eğitimi hakkında temel bilgi ve becerilere sahip olacaktır . 1 1͵2
2 Aile eğitimi etkinlik dosyasını düzeleyebilir 6 1͵2
3 Ailelerle yüz yüze görüşme yapmayı, sorun çözmeyi ve aileleri yönlendirmeyi açıklar 7 1͵2
4 Aile katılım çalışmalarını uygulayabilecektir. 1 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60