Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP231 Güz 2 0 2 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Güzin ÖZÇELİK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin sonunda: Matematiksel düşünceyi, okulöncesi çocuklar için geliştirilecek matematik programlarının içeriğini, ilkelerini, uygulama süreçlerini ve yöntemlerini, matematiksel düşünceyi geliştirmeye yönelik materyalleri kavrayabilecektir.
İçeriği Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi için konular(Betimleme, sıralama, sınıflandırma, örüntü, kıyaslama, eşitleme....) Matematik Etkinliği düzenlemedeki amaçlar. Sayısal etkinlikler Mantıksal düşünme etkinlikleri Erken çocukluk dönemi programında yer alan matematik kavramları Matematik etkinliklerinde kullanılabilecek materyaller

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Okul Öncesi dönemde matematik eğitimi için uygulanacak konulara hakimdir.(betimleme, sıralama, sınıflama....)
2 Okul öncesi dönemde matematik eğitimi planlarken dikkat edilmesi gereken noktaları bilir.
3 matematik etkinliği düzenlemedeki amaçları bilir.
4 matematik etkinliğinde kullanılabilecek materyalleri bilir.
5 Mantıksal düşünme etkinliklerine hakimdir. (serileme, örüntüleme, ölçme, şekil etkinlikleri..)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Okul öncesi dönemde matematik konuları(Betimleme, sıralama, sınıflama...) anlatım, tartışma .sunum
2 matematik öğretmek için günlük olayları kullanmak anlatım, tartışma .sunum
3 Matematik etkinlikleri düzenlemedeki amaçlar anlatım, tartışma .sunum
4 Mantıksal düşünme etkinlikleri anlatım, tartışma .sunum
5 Erken çocukluk dönemi programlarında yer alan matematik kavramları anlatım, tartışma .sunum
6 Matematik materyallerini inceleme ve matematik materyali geliştirme anlatım, tartışma .sunum
7 Matematik materyallerini inceleme ve matematik materyali geliştirme anlatım, tartışma .sunum
8 Ara sınav test
9 Matematik etkinlikleri düzenlemedeki amaç anlatım, tartışma .sunum
10 Erken çocukluk Dönemi programlarında yer alan matematik kavramları anlatım, tartışma .sunum
11 Matematik etkinliklerinde kullanılabilecek materyaller anlatım, tartışma .sunum
12 Matematik öğretmek için günlük olayları kullanma anlatım, tartışma .sunum
13 Tasarlanan matematik materyallerinin sunumu anlatım, tartışma .sunum
14 Tasarlanan matematik materyallerinin sunumu anlatım, tartışma .sunum
15 Tasarlanan matematik materyallerinin sunumu anlatım, tartışma .sunum
16 Son Sınav test

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Principles and Standards for School Mathematics. NCTM.2000. ? Charlesworth.R., Radeloff,J.D (1991). Experiences in Math for Young Children.Delmar Pub, Newyork. ? Susan,S.S(1996).Early Childhood Mathematics. Allyn and Bacon Pub,USA. ? Aktaş, A.Y(2006). Okulöncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Yayınevi, Ankara. ? İlgili tez, makale ve araştırmalar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Okul Öncesi dönemde matematik eğitimi için uygulanacak konulara hakimdir.(betimleme, sıralama, sınıflama....) 1͵2 1͵2
2 Okul öncesi dönemde matematik eğitimi planlarken dikkat edilmesi gereken noktaları bilir. 2͵6 1͵2
3 matematik etkinliği düzenlemedeki amaçları bilir. 1͵10͵12 1͵2
4 matematik etkinliğinde kullanılabilecek materyalleri bilir. 1͵2 1͵2
5 Mantıksal düşünme etkinliklerine hakimdir. (serileme, örüntüleme, ölçme, şekil etkinlikleri..) 1͵6 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 1 8 8
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 2 5 10
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 10 10
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 10 20
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 1 4 4
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  120