Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP240 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) ÖĞR.GÖR.Merve KOYUNCU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar YOK
Staj Durumu Yok
Amacı Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları, bilimsel araştırma süreçleri, sosyal ve fen bilimleri araştırmalarında izlenmesi gereken bilimsel faaliyetleri ve bu faaliyetlerin rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek
İçeriği Bilimsel araştırmanın tanımı, sınıflandırılması, araştırma konusunun belirlenmesi ve tanımlanması, hipotez oluşturulması, literatür taraması, araştırmada bilgi toplama yöntemleri, ölçme ve ölçeklendirme, örnekleme-anket hazırlama, deney sistemi oluşturma, veri toplama, işleme ve değerlendirme, verilerin raporlanması, bilimsel çalışma sonuçlarının rapor, proje, tez ve makale haline getirlmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, başarılı sunum teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Bilim ile ilgili temel kavramları, araştırma sürecini ve bu süreçte takip edilmesi gereken faaliyetleri tarif edebilir.
2 Literatür araştırma tekniklerini etkin şekilde kullanabilir
3 Araştırmada veri toplamak için gerekli deneysel sistemi kurabilir
4 Toplanan verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda gerekli bilgiye sahip olur
5 Toplanan verilerin rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar
6 Başarılı bir sunumda olması gerekenler konusnda gerekli bilgiye sahip olur

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Bilimsel araştırmanın tanımı, sınıflandırılması anlatım,sunum,tartışma
2 Araştırma konusunun belirlenmesi ve tanımlanması, hipotez oluşturma anlatım,sunum,tartışma
3 Literatür taraması, araştırmada bilgi toplama yöntemleri, ölçme ve ölçeklendirme anlatım,sunum,tartışma
4 Örnekleme-anket hazırlama, deney sistemi oluşturma anlatım,sunum,tartışma
5 Veri toplama, işleme ve değerlendirme anlatım,sunum,tartışma
6 Verilerin raporlanması anlatım,sunum,tartışma
7 Bilimsel çalışma sonuçlarının rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar anlatım,sunum,tartışma
8 Arasınav anlatım,sunum,tartışma
9 Başarılı sunum teknikleri anlatım,sunum,tartışma
10 Sunumlar anlatım,sunum,tartışma
11 Sunumlar anlatım,sunum,tartışma
12 Sunumlar anlatım,sunum,tartışma
13 Sunumlar anlatım,sunum,tartışma
14 Sunumlar anlatım,sunum,tartışma
15 Sunumlar anlatım,sunum,tartışma
16 Son Sınav anlatım,sunum,tartışma

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri Nobel Akademik Yayıncılık
2 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri Nobel Akademik Yayıncılık
3 Bilimsel Araştırma Yöntemi Nobel Akademik Yayıncılık
4 Araştırma ve örnekleme yöntemleri Nobel Akademik Yayıncılık

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Bilim ile ilgili temel kavramları, araştırma sürecini ve bu süreçte takip edilmesi gereken faaliyetleri tarif edebilir. 1 1͵2
2 Literatür araştırma tekniklerini etkin şekilde kullanabilir 9 1͵2
3 Araştırmada veri toplamak için gerekli deneysel sistemi kurabilir 4 1͵2
4 Toplanan verilerin nasıl değerlendirileceği konusunda gerekli bilgiye sahip olur 2 1͵2
5 Toplanan verilerin rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar 5͵12 1͵2
6 Başarılı bir sunumda olması gerekenler konusnda gerekli bilgiye sahip olur 3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  90