Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

ÇOCUK HAKLARI VE KORUMASI
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP222 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.gör Mehmet NAS
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Çocuğun hakları konusunda bilgi sahibi olabilme ve çocukları bu haklar doğrultusunda koruyabilme.
İçeriği Çocuk Hukuku ve çocuk haklarının önemi, Konusu, kaynakları ve hukuk sistemindeki yeri; Türk Medeni Kanununda çocukların hukuki durumu ve hakları çocuğun kişiliği, nişanlanması ve evlenmesi;Nafaka, soy bağı, evlat edinme, velayet ve çocuk malları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2 Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar.
3 Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar.
4 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.
5 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi. anlatım, sunum
2 Çoçuk haklarının konusu, kaynakları ve hukuk sistemindeki yeri. anlatım, sunum
3 Hukukta Çocuk. anlatım, sunum
4 Çocuğun nişanlanması ve evlenmesi. anlatım, sunum
5 Boşanma. anlatım, sunum
6 Evliliğin Genel hükümleri. proje, sunum
7 Çocuğa Takdir Edilecek Nafaka. proje sunum
8 ARA SINAV
9 Soybağı. anlatım, sunum
10 soybağı. anlatım, sunum
11 Yapay döllenme ve soybağı. anlatım, sunum
12 Velayet. anlatım, sunum
13 Evlat Edinme. anlatım, sunum
14 Evlat Edinme. anlatım, sunum
15 Çocuk Malları. anlatım, sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 B. M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocuk hakları ve koruma Aile refahı ve koruma

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1͵2͵3 1͵2
2 Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar/açıklar. 1͵2 1͵2
3 Çocuk gelişimi alanındaki bölümler ( Anaokulu, Kreş, Anasınıfı, Özel eğitim, Oyun odaları, işletmeleri) arasındaki ilişkiyi açıklar. 4͵10͵11͵12͵13 1͵2
4 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar. 6͵12͵13͵14 1͵2
5 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. 1͵2͵3͵4 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 2 4 8
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 8 8
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 0 0 0
  66