Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP219 Güz 2 0 2 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör.Güzin ÖZÇELİK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersle çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır
İçeriği Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimini kavrayabilme
2 Ruh sağlığı ile ilgili kuramları açıklayabilme
3 Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özelliklerini kavrayabilme
4 Çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin tanısı ve tedavisini kavrayabilme
5 Aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkilerini açıklayabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar anlatım, tartışma .sunum
2 Ruh sağlığı ile ilgili kuramlar anlatım, tartışma .sunum
3 Çocuk ruh sağlığı anlatım, tartışma .sunum
4 Çocuk ruh sağlığına etki eden faktörler(Anne baba) anlatım, tartışma .sunum
5 Çocuk ruh sağlığına etki eden faktörler(Kardeş ilişkileri) anlatım, tartışma .sunum
6 Çocuk ruh sağlığına etki eden faktörler(Çevre) anlatım, tartışma .sunum
7 Ruh sağlığı yerinde olan kişilerde aranacak özellikler anlatım, tartışma .sunum
8 Ara sınav
9 Bağlanma ve bağlanma bozuklukları anlatım, tartışma .sunum
10 Bağlanma ve bağlanma bozuklukları anlatım, tartışma .sunum
11 Çocuklarda görülen davranış ve uyum problemleri anlatım, tartışma .sunum
12 Çocuklarda görülen davranış ve uyum problemleri anlatım, tartışma .sunum
13 Çocukluk döneminde görülen ruhsal sorunlar anlatım, tartışma .sunum
14 Çocukluk döneminde görülen ruhsal sorunlar anlatım, tartışma .sunum
15 Çocuk İstismar ve ihmali anlatım, tartışma .sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Her yönüyle okul öncesi eğitim Ruh Sağlığı Prof.Dr. Abide Güngör Aytar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimini kavrayabilme 1͵2 1͵2
2 Ruh sağlığı ile ilgili kuramları açıklayabilme 1͵2͵4 1͵2
3 Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özelliklerini kavrayabilme 1͵2͵10 1͵2
4 Çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin tanısı ve tedavisini kavrayabilme 2͵10͵12 1͵2
5 Aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkilerini açıklayabilme 1͵2 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 1 4 4
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 3 5 15
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 1 6 6
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 3 6
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  121