Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi

Ders Bilgileri

ÖZEL EĞİTİM
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
CGP119 Güz 2 4 4 0

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Merve Koyuncu
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Var
Amacı Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak. Kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi kazandırmak. Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak.
İçeriği Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar.
2 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar.
3 Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugünü hakkında bilgi verir
4 Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.
5 Özel eğitim destek hizmetlerini örnekler vererek açıklar.
6 Kaynaştırma öğrencisi için yapılması gerekenleri aşama aşama belirtir.
7 Zeka geriliği, üstün zeka, öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu, işitme engeli, görme engeli, ileri derecede ve çoklu yetersizlik bedensel engel gibi farklı özelliklere sahip bireylerin genel özelliklerini tanımlar.
8 Özel gereksinimli çocukların hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi verir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim İlgili kaynakların okunması. anlatım,tartışma,sunum
2 Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri anlatım,tartışma,sunum
3 Okul öncesi dönemde özel eğitim anlatım,tartışma,sunum
4 Zeka geriligi anlatım,tartışma,sunum
5 Öğrenme güçlükleri anlatım,tartışma,sunum
6 Duygu ve davranış bozukluğu anlatım,tartışma,sunum
7 İleri derecede ve çoklu yetersizlikler anlatım,tartışma,sunum
8 Ara sınav anlatım,tartışma,sunum
9 İşitme yetersizlikleri anlatım,tartışma,sunum
10 Görme yetersizlikleri anlatım,tartışma,sunum
11 Beden ve sağlıkla ilgili yetersizlikler anlatım,tartışma,sunum
12 Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler anlatım,tartışma,sunum
13 2.Ara sınav/Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler anlatım,tartışma,sunum
14 Ailelerle birlikte çalışma anlatım,tartışma,sunum
15 Yapılan araştırmaların değerlendirilmesi anlatım,tartışma,sunum
16 Son Sınav anlatım,tartışma,sunum

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim (2012) Necate Baykoç, Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara.
2 Farklı Gelişen Çocuklar (2003) Adnan Kulaksızoğlu, Epsilon Yayınevi, İstanbul.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %30 Ara Sınav Ara Sınav
2 %20 Staj Staj
3 %50 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar. 1 1͵2
2 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar. 9 1͵2
3 Ülkemizdeki özel eğitim uygulamalarının dünü ve bugünü hakkında bilgi verir 6 1͵2
4 Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır. 4 1͵2
5 Özel eğitim destek hizmetlerini örnekler vererek açıklar. 1 1͵2
6 Kaynaştırma öğrencisi için yapılması gerekenleri aşama aşama belirtir. 5͵8 1͵2
7 Zeka geriliği, üstün zeka, öğrenme güçlüğü, duygu ve davranış bozukluğu, işitme engeli, görme engeli, ileri derecede ve çoklu yetersizlik bedensel engel gibi farklı özelliklere sahip bireylerin genel özelliklerini tanımlar. 12 1͵2
8 Özel gereksinimli çocukların hastalıklarının nedenleri hakkında bilgi verir. 4 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 6 84
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 3 3 9
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 1 1 1
  140