Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ248 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Tedarik Zincirlerinde müşteriye kadar olan aşamalar boyunca çok çeşitli lojistik faaliyetleri kapsayan dağıtım kanallarının planlanması hakkında öğrencinin teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırmak.
İçeriği Tedarik Zinciri Yönetimi- Dağıtım Yönetimi İlişkisi, Dağıtım Kanalı Kavramı, Dağıtım Kanalları ve Lojistik Dağıtım Merkezi, Dağıtım Stratejisi ve Başlıca Dağıtım Politikaları, Fiziksel Dağıtım ve Fonksiyonları, Pazarlama Dağıtım Yönetimi İlişkisi, Endüstriyel Pazarlar, Dağıtım Kanalı Tasarımı, Ulaştırma Modelleri Uygulamaları, Çapraz Sevkiyat ve Döngüsel Sefer, Sektörel Uygulamalar, Dağıtım Kanalı, Pazarlama Kanalı, Başlıca Dağıtım Kanalı Üyeleri, Dağıtım Kanallarındaki Çatışmaların Yönetimi, Endüstriyel Pazarlarda Dağıtım Kanalı Seçiminde Kriterler, Rotalamaya Giriş, Tek Araçlı Rotalama Uygulamaları, Çok Araçlı Rotalama Uygulamaları

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Lojistik fonksiyonları ile dağıtım kanalları ile ilgili temel kavramları tanımlar/açıklar
2 Dağıtım kanallarının lojistik süreçlerinin aşamalarını sıralar
3 Dağıtım kanallarının lojistik süreçleri içindeki önemini açıklar.
4 Dağıtım kanalları ve süreçlerinin yönetimi ve takibini yapar.
5 Lojistik dağıtım fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan temel düzeydeki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri geliştirir.
6 Dağıtım kanallarıyla ilgili yararlanılan kaynakları (araç, gereç, insan, tesis vb.) tanır
7 Lojistik işletmenin amaç ve sorumlulukları doğrultusunda dağıtım kanallarının faliyetini, etkin verimli yönetimini gerçekleştirir.
8 Dağıtım fonksiyonunun yürütülmesi esnasında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tedarik Zinciri Yönetimi- Dağıtım Yönetimi İlişkisi Sözlü Sunum
2 Dağıtım Kanalı Kavramı, Dağıtım Kanalları ve Lojistik Sözlü Sunum
3 Dağıtım Merkezi, Dağıtım Stratejisi ve Başlıca Dağıtım Politikaları, Fiziksel Dağıtım ve Fonksiyonları Sözlü Sunum
4 Pazarlama-Dağıtım Yönetimi İlişkisi, Endüstriyel Pazarlar Sözlü Sunum
5 Dağıtım Kanalı Tasarımı Sözlü Sunum
6 Ulaştırma Modellerine Giriş Sözlü Sunum
7 Ulaştırma Modelleri Uygulamalar Sözlü Sunum
8 Ara Sınav
9 Çapraz Sevkiyat ve Döngüsel Sefer, Sektörel Uygulamalar Sözlü Sunum
10 Dağıtım Kanalı, Pazarlama Kanalı, Başlıca Dağıtım Kanalı Üyeleri Sözlü Sunum
11 Dağıtım Kanallarındaki Çatışmaların Yönetimi, Endüstriyel Pazarlarda Dağıtım Kanalı Seçiminde Kriterle Sözlü Sunum
12 Rotalamaya Giriş Sözlü Sunum
13 Tek Araçlı Rotalama Uygulamaları Sözlü Sunum
14 Çok Araçlı Rotalama Uygulamaları Sözlü Sunum
15 Genel Tekrar Sözlü Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ahmet H. Eroğlu, Endüstriyel İşletmelerde Dağıtım Kanalları Seçimi ve Dizaynı, Asil Yayın Dağıtım, 2005
2 Ö. Faruk Görçün, Tedarik Zinciri Yönetimi, Beta Yayınları, 2010

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Lojistik fonksiyonları ile dağıtım kanalları ile ilgili temel kavramları tanımlar/açıklar 1͵2 1͵2
2 Dağıtım kanallarının lojistik süreçlerinin aşamalarını sıralar 1͵2 1͵2
3 Dağıtım kanallarının lojistik süreçleri içindeki önemini açıklar. 3 1͵2
4 Dağıtım kanalları ve süreçlerinin yönetimi ve takibini yapar. 7 1͵2
5 Lojistik dağıtım fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan temel düzeydeki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri geliştirir. 2͵3͵6 1͵2
6 Dağıtım kanallarıyla ilgili yararlanılan kaynakları (araç, gereç, insan, tesis vb.) tanır 10 1͵2
7 Lojistik işletmenin amaç ve sorumlulukları doğrultusunda dağıtım kanallarının faliyetini, etkin verimli yönetimini gerçekleştirir. 2͵5͵8 1͵2
8 Dağıtım fonksiyonunun yürütülmesi esnasında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirir. 2͵5͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 7 7
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 9 9
16 Son Sınav 1 1 1
  60