Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

DIŞ TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ243 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Öğrencinin derse % 70 arasında devamı gerekmektedir.
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar -
Staj Durumu Yok
Amacı Temel Dış Ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilme, dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilme yetkinliği sağlanacaktır.
İçeriği Dış Ticarette Temel Kavramlar,Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, İhracat Bedelinin Tahsili İşlemi,İhracat Hesabının Kapatılması, İhracat İşlerinde Terkin,İthal Mallarının Sınıflandırılması, İthalat İşlemlerinde Vergi, Kambiyo İşlemleri ve Kambiyo İşlemlerinde Kullanılan Belge, Dış Ticarette Sigorta ve Paketleme.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Dış ticaretin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
2 İthalat ve ihracat konularında bilgi sahibi olacaktır
3 Dış ticarette kullanılan yöntemleri bilecektir.
4 Uluslar arası kuralları bilecektir.
5 Dış ticarette devlet desteğinden haberdar olup bu yönde girişimlerde bulunabilir
6 Dış ticaretin finansman kanalları hakkında bilgi sahibi olur.
7 Dış ticarette kullanılan belgeleri öğrenmiş olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dış Ticarette Temel Kavramlar Sözlü Anlatım
2 Dış Ticaret İşlemleri Sözlü Anlatım
3 İhracat İşlemleri -İthalat İşlemleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
4 Dış Ticarette Teslim Şekilleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
5 Dış Ticarette Teslim Şekilleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
6 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
7 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
8 Vize
9 Dış Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar ve Yeni Teşvik Sistemi Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
10 Dış Ticaret İşlemlerindeKullanılan Belgeler Araştırma
11 Dış Ticaret İşlemlerindeKullanılan Belgeler Araştırma
12 Dış Ticaretin Başlıca Finansman Yöntemleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
13 Dış Ticaretin Başlıca Finansman Yöntemleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
14 Dış Ticarette Paketleme Nakliye ve Sigorta İşlemleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
15 Dış Ticarette Paketleme Nakliye ve Sigorta İşlemleri Sözlü Anlatım ve Öğrencinin Sunumu
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Doç .Dr. Ferudun KAYA
2 Yeni İşimiz Dış Ticaret Hakan AKIN

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Dış ticaretin temel kavramlarını tanımlayabilecektir. 1 1
2 İthalat ve ihracat konularında bilgi sahibi olacaktır 2͵3͵5͵8 1͵2
3 Dış ticarette kullanılan yöntemleri bilecektir. 2͵5͵8 1͵2
4 Uluslar arası kuralları bilecektir. 14 1͵2
5 Dış ticarette devlet desteğinden haberdar olup bu yönde girişimlerde bulunabilir 5͵6͵8 1͵2
6 Dış ticaretin finansman kanalları hakkında bilgi sahibi olur. 1͵2͵3 1͵2
7 Dış ticarette kullanılan belgeleri öğrenmiş olur. 5͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 5 5
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 11 11
16 Son Sınav 1 1 1
  60