Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

MESLEKİ UYGULAMA II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ266 Bahar 0 24 6 15

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulama yapmalarını sağlamaktır.
İçeriği Öğrencilerin teorik olarak aldıkları tüm derslerin lojistik firmalarında alanıyla ilgili konularda uygulama yaparlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Uygulama yaptığı işyerinin genel olarak yapısını ve dış paydaşlarıyla olan yönetme stratejilerini açıklıyabilecektir.
2 Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini detaylı olarak açıklayabilecektir.
3 Uygulaması yapılan alanıyla ilgili çözüm önerileri konusunda pratik kazanımları olur
4 Uygulamada meslek etiği ile iş ilişkilerini ilişkilendirirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
2 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
3 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
4 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
5 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
6 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
7 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
8 Ara Sınav
9 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
10 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
11 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
12 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
13 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
14 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
15 Lojistik departmanlarında mesleki uygulama Alıştırma - Uygulama
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Öğretim elemanları ve uygulama yapılan işyerleri tarafından sağlanan materyalleri
2 Uygulama yapılan işyerleri ile ilgili ulusal ve uluslararası dökümanlar, web sayfaları

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %100 Son Uygulama Son Uygulama

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Uygulama yaptığı işyerinin genel olarak yapısını ve dış paydaşlarıyla olan yönetme stratejilerini açıklıyabilecektir. 2͵5͵7͵8͵11 1
2 Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini detaylı olarak açıklayabilecektir. 2͵5͵6͵8 1
3 Uygulaması yapılan alanıyla ilgili çözüm önerileri konusunda pratik kazanımları olur 2͵5͵6͵7͵8 1
4 Uygulamada meslek etiği ile iş ilişkilerini ilişkilendirirler. 13͵15 1
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 24 336
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 0 0 0
  336