Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ242 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof.Dr. Köksal HAZIR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Deponun ve depolamanın kavramlarını öğrenmek
İçeriği Depo ve Depo Yönetimi Kavramları, Depo Türleri, Depo İşlemleri ve Depo İş Süreçleri, Depolamada Risk Faktörleri, Depo Kurulması ile İlgili Dikkat Edilecek Faktörler, Depo Raf Sistemleri, Depolamada Kullanılan Teknikler, Taşıma , Konumlandırma ve Depolama Ekipmanları, Barkod ve Rfid Sistemleri,Araç Takip Sistemleri, Stok Kavramı, Stok Türleri, Malzeme Depolama ve Elleçleme Teknolojileri, Malzeme Yönetimi, Lojistikte Teknoloji Kullanımına Örnekler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Lojistik nedir ?
2 Depo nedir ?
3 Depolama nedir ?
4 Depo nereye kurulur ?
5 Depo nasıl dizayn edilir ?
6 Depo nasıl yönetilir ?

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Lojistik ve depo yönetimi Anlatım, Sunum
2 Envanter ve Stok Yönetimi Anlatım,Sunum
3 Depo Türleri Anlatım, Sunum
4 Depo iş süreçleri Anlatım, Sunum
5 Depolama temel kurallar Anlatım,Sunum
6 Depolama Çalışanlar ve görevleri Anlatım,Sunum
7 Depolama yönetiminin amaçları Anlatım,Sunum
8 Ara sınav
9 Depo ve stok kuralları ve analiz yöntemleri Anlatım,Sunum
10 Modern depo sistemleri Anlatım,Sunum
11 Depolarda kullanılan bilgi teknolojileri Anlatım,Sunum
12 Otomasyon sistemleri Anlatım,Sunum
13 Depo alanında kullanılan araç gereç ve kullanım kuralları Anlatım,Sunum
14 Depo yazılımları ve kullanımı Anlatım,Sunum
15 Genel Tekrar Anlatım,Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ders notları
2 İnternet
3 Günlük iş tecrübesi

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Lojistik nedir ? 2͵3͵5͵6͵8͵13 1͵2
2 Depo nedir ? 2͵5͵8͵11 1͵2
3 Depolama nedir ? 5͵7͵8͵10 1͵2
4 Depo nereye kurulur ? 1͵2͵3͵5͵7͵8͵10 1͵2
5 Depo nasıl dizayn edilir ? 1͵2͵3͵5͵6͵8 1͵2
6 Depo nasıl yönetilir ? 1͵2͵3͵5͵6͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 2 3 6
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 6 6
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 1 2
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60