Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ261 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Cansu TOR KADIOĞLU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Konteyner sistemleri ve limandaki kullanım sahalarını öğrenmek
İçeriği Konteynerizasyon, yüklerin birimleştirilmesi. Konteynerlerdeki bazı özel kısaltmalar, Konteyner yapısı ve elemanları. Yapılışlarına ve kullanılışlarına göre konteyner çeşitleri, özel yükler için konteynerler, Konteynerlerin gemiye istiflenmesi ( lashing, unlashing işlemleri ), Konteyner hasarları, Konteyner elleçleme ekipmanları, Konteyner taşımacılığında kullanılan belgeler. Konteyner gemileri. Konteyner limanları ve yönetimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Konteyner ve sistemlerini tanımak
2 Liman ve konteyneri tanımak
3 Konteyner tiplerini tanımak
4 Konteyner bileşenlerini tanımak
5 Konteyner yüklerini tanımak
6 Limanda konteyner operasyonlarını ve elleçlemeyi tanımak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Konteynerizasyon Anlatım
2 Yüklerin birimleştirilmesi Anlatım
3 Konteyner yapısı ve elemanları Anlatım
4 Yapılışlarına ve kullanılışlarına göre konteyner çeşitleri Anlatım
5 Satıcının deposundan alıcının deposuna kadar konteynerin taşınması sırasında geçirdiği evreler Anlatım
6 Konteynerin takibinde yapılması gereken işlemler Anlatım
7 Konteyner taşımacılığında kullanılan belgeler Anlatım
8 Ara Sınav
9 Özel Amaçlı Konteyner, Sefer Denetimleri, Konteyner Yüklenmesi, Konteynerlerin Bağlanması, Tipik Konteyner Hasarları, Yıkılma, Devrilme, Konteyner Göçmesi, Yapısal Kusur, Anlatım
10 Load Master, Load Master Programı Nedir, Load Master Programının Kullanılması, Konteyner Yüklenmesi, Konteyner Tahliyesi veya Yer Değiştirilmesi (Shifting), Anlatım
11 Konteyner Elleçlemesinde Elleçleme Araçları, Elleçleme Araçlarının Tur Hesapları, Elleçleme Süresinde Oluşacak Kritik Noktalar ve Çözümleri Anlatım
12 Konteyner Elleçlemesinde Yükleme ve Boşaltma Süreleri ve Hesapları Anlatım
13 Yüklerin konteynerlere istiflenmesi, Konteynerlerin gemiye istiflenmesi Anlatım
14 Konteyner Elleçlemesinde Limanların ya da Limanlardaki Konteyner Terminallerinin Çalışma Sistemleri Anlatım
15 Konteyner Elleçlemesinde Limanların ya da Limanlardaki Konteyner Terminallerinin Çalışma Sistemleri Anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ders notları
2 İnternet
3 Günlük iş tecrübeleri

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Konteyner ve sistemlerini tanımak 1͵2 1͵2
2 Liman ve konteyneri tanımak 1͵2͵6 1͵2
3 Konteyner tiplerini tanımak 1͵2͵6 1͵2
4 Konteyner bileşenlerini tanımak 1͵2͵6 1͵2
5 Konteyner yüklerini tanımak 1͵2͵6 1͵2
6 Limanda konteyner operasyonlarını ve elleçlemeyi tanımak 1͵2͵6 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60