Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

MESLEKİ İNGİLİZCE
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ244 Bahar 2 0 2 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Selami GEDİK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin hedefi öğrencilerin ingilizce bilgilerini uygulama alanlarında okuduğunu anlayarak ve anladıklarını yazıma dökebilmek amacıyla kullanıp geliştirmelerini sağlamak.
İçeriği İngilizce teknik iş kelemeleri, ingilizce teknik iş deyimleri, İngilizce cümle kalıpları ve soru cümeleleri, ingilizce iş soru cümleleri, ingilizce iş soru cümle ve cevapları, iş e- mektubu yapısı görünüşü ve değişik modeller, etkili iş mektupları ile ilgili ipuçları, bir iş mektubunun (e-mektup) bölümleri, iş mektup formatları, iş mektuplarında yaygın olarak kullanılan cümle kalıpları, iş mektuplarında kullanılan cğümle kalıpları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Öğrencilerin lojistik kavramlarını ingilizce olarak açıklayabilmesi
2 Öğrencilerin mesleki alanının konularını yabancı dilde açıklamak
3 Yabancı dilde sözel yetenekleri geliştirmek
4 Yabancı dilde yazım yeteneklerini geliştirmek
5 Öğrencilerin mesleki alanında alım - satım işlemlerini yapabilmesini sağlamak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İngilizce teknik iş kelimeleri
2 İngilizce teknik iş kelimeleri
3 İngilizce teknik iş deyimleri
4 İngilizce teknik iş deyimleri
5 İngilizce cümle kalıpları
6 İngilizce cümle kalıpları ve soru cümleleri
7 İngilizce iş soru cümle ve cevapları
8 Ara Sınav
9 İş mektupları ve e-mesajların önemi
10 İş e-mektubu yapısı,görünüşü ve değişik modeller
11 Etkili iş mektupları ile ilgili ip uçları
12 Bir iş mektubunun(e-mektup) bölümleri
13 İş mektup formatları
14 İş mektuplarında yaygın olarak kullanılan cümle kalıpları
15 İş mektuplarında kullanılan cümle kalıpları
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İngilizce Ticari Yazışmalar Coşkun YENİ
2 İngilizce Okuma Parçaları Web sayfaları

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Öğrencilerin lojistik kavramlarını ingilizce olarak açıklayabilmesi 11͵12 1͵2
2 Öğrencilerin mesleki alanının konularını yabancı dilde açıklamak 11͵12 1͵2
3 Yabancı dilde sözel yetenekleri geliştirmek 12 1͵2
4 Yabancı dilde yazım yeteneklerini geliştirmek 12 1͵2
5 Öğrencilerin mesleki alanında alım - satım işlemlerini yapabilmesini sağlamak. 11͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 12 12
16 Son Sınav 1 1 1
  71