Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

MESLEKİ İNGİLİZCE I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ223 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Selami GEDİK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin hedefi öğrencilerin ingilizce bilgilerini uygulama alanlarında okuduğunu anlayarak ve anladıklarını yazıma dökebilmek amacıyla kullanıp geliştirmelerini sağlamak.
İçeriği İngilizce teknik iş kelimeleri, İngilizce teknik iş deyimleri,İngilizce cümle kalıpları ve soru cümleleri,İngilizce iş soru cümle ve cevapları,iş e-mektubu yapısı, görünüşü ve değişik modeller, etkili iş mektupları ile ilgili ip uçları,bir iş mektubunun(e-mektup) bölümleri, iş mektup formatları ,iş mektuplarında yaygın olarak kullanılan cümle kalıpları,iş mektuplarında kullanılan cümle kalıpları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Öğrencilerin lojistik kavramlarının ingilizce olarak açıklayabilmesini sağlamak.
2 Öğrencilerin mesleki alanının konularını yabancı dilde anlamalarını sağlamak.
3 Yabancı dilde sözel yetenekleri geliştirmek
4 Yabancı dilde yazım yeteneklerini geliştirmek
5 Öğrencilerin mesleki alanında alım- satım işlemlerini yapabilmesini sağlamak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İngilizce teknik iş kelimeleri Sözlü Anlatım
2 İngilizce teknik iş kelimeleri Sözlü Anlatım
3 İngilizce teknik iş deyimleri Sözlü Anlatım
4 İngilizce teknik iş deyimleri Sözlü Anlatım
5 İngilizce cümle kalıpları Sözlü Anlatım
6 İngilizce cümle kalıpları ve soru cümleleri Sözlü Anlatım
7 İngilizce iş soru cümle ve cevapları Sözlü Anlatım
8 Ara Sınav
9 İş mektupları ve e-mesajların önemi Sözlü Anlatım
10 İş e-mektubu yapısı,görünüşü ve değişik modeller Sözlü Anlatım
11 Etkili iş mektupları ile ilgili ip uçları Sözlü Anlatım
12 Bir iş mektubunun(e-mektup) bölümleri Sözlü Anlatım
13 İş mektup formatları Sözlü Anlatım
14 İş mektuplarında yaygın olarak kullanılan cümle kalıpları Sözlü Anlatım
15 İş mektuplarında kullanılan cümle kalıpları Sözlü Anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İngilizce Ticari Yazışmalar Coşkun Yeni
2 İngilizce okuma parçaları Web sayfaları

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Öğrencilerin lojistik kavramlarının ingilizce olarak açıklayabilmesini sağlamak. 12 1͵2
2 Öğrencilerin mesleki alanının konularını yabancı dilde anlamalarını sağlamak. 11͵12 1͵2
3 Yabancı dilde sözel yetenekleri geliştirmek 12 1͵2
4 Yabancı dilde yazım yeteneklerini geliştirmek 12 1͵2
5 Öğrencilerin mesleki alanında alım- satım işlemlerini yapabilmesini sağlamak 11͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60