Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ129 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Cem Ertan GÜL
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar YOK
Staj Durumu Yok
Amacı Kalite kavramı hakkında bilgi sahibi olmak, Farklı kalite yönetim sistemlerini tanımak ve birleştirmenin avantajlarını değerlendirebilmek.
İçeriği Entegre yönetim sistemi ve avantajlarıi Kalite Yönetim sistemleri, Lojistik birimlerde KYS uygulamaları ve önemi

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Kalite kavramını tanırlar.
2 Kalitenin tarihçesini öğrenerek bugünkü durumu hakkında yorum yapabilirler.
3 Farklı yönetim sistemlerini, ortak yönlerini, farklılıklarını öğrenerek bütünleştirilmesinin avantajlarını kullanabilirler
4 Kalite Yönetim Sistemlerini lojistik birimlerde uygulayabilirler
5

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Entegre Yönetim Sistemine Giriş Sözlü Anlatım
2 Entegre Yönetim Sisteminin Önemi ve Avantajları Sözlü Anlatım
3 Kalite Kavramı ve Önemi Sözlü Anlatım
4 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sözlü Anlatım
5 Kalite ile ilgili ulusal kuruluşlar Sözlü Anlatım
6 Toplam Kalite Yönetimi ve Kilit Unsurları Sözlü Anlatım
7 Toplam Kalite Yönetimi ve Kilit Unsurları Sözlü Anlatım
8 Ara Sınav
9 Toplam Kalite Yönetiminin İşletmeler Açısından Gerekliliği Sözlü Anlatım
10 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sözlü Anlatım
11 ISO 180001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sözlü Anlatım
12 Kalite Yönetim Sistemlerinin Bütünleştirilmesi Sözlü Anlatım
13 Kalite Yönetim Sistemlerinin Bütünleştirilmesi Sözlü Anlatım
14 Lojistik Birimlerde KYS Uygulamaları ve Önemi Sözlü Anlatım
15 Lojistik Birimlerde KYS Uygulamaları ve Önemi Sözlü Anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
2 TSE ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
3 TSE OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
4 Diğer Kalite Yönetim Sistemleri
5 Toplam Kalite Yönetimi David L. Goetsch,Stanley Davids

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Kalite kavramını tanırlar. 1͵2 1͵2
2 Kalitenin tarihçesini öğrenerek bugünkü durumu hakkında yorum yapabilirler. 1͵2͵3 1͵2
3 Farklı yönetim sistemlerini, ortak yönlerini, farklılıklarını öğrenerek bütünleştirilmesinin avantajlarını kullanabilirler 2͵5͵6͵8 1͵2
4 Kalite Yönetim Sistemlerini lojistik birimlerde uygulayabilirler 5͵7͵8 1͵2
5
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60