Meslek Yüksekokulu
Lojistik

Ders Bilgileri

LOJİSTİĞE GİRİŞ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
LOJ101 Güz 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Öğrencinin derse %70 oranında devamı gerekmektedir.
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Ayşe GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Lojistiğin tanımının yapılması ve Modern Lojistik Faaliyetlerinin giriş kapsamında öğrenciye tanıtılması
İçeriği Lojistik alanında ilk adımı attırmak ve lojistikle tanıştırma amacını taşıyan bu dersin içeriği, Lojistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, dağıtım kanalı ve lojistiğin temelleri, lojistik yönetimi ve lojistik stratejileri ,taşıma modları, depolama ve stok yönetimi, lojistikt kullanılan belgelerin doldurulması, uygulama,Freight Forwarder şirketleri, lojistik hizmetleri ve pazarlaması, uluslararası taşımacılık kuralları, depolama hizmetleri, stok maliyeti ve lojistik yetki belgeleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Modern Lojistiğin ne olduğunu açıklar
2 Modern Lojistiğin hangi bileşenlerden oluştuğunu açıklar
3 Bu bileşenlere teorik giriş yapılması
4 Öğrencilerin temel lojistik kavramlarına hakim olmasını sağlamak
5 Öğrencinin Mesleği ile ilgili temel bilgileri edinmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Modern Lojistik kavramı ve Uluslararası Lojistiğin Temel Bileşenleri Sözlü Anlatım
2 3. Parti ve 4. Parti lojistik kavramı ve Modern Lojistik Faaliyetler içerisindeki yerleri Sözlü Anlatım
3 Tedarik Zinciri yönetimi kavramı, Lojistiğin bu süreç içersindeki yeri Sözlü Anlatım
4 Ulusal ve Uluslararası Taşımacılık Türleri ve Taşıma Türünün belirlenmesinde Temel Kriterler Sözlü Anlatım ve Öğrencilerin Sunumları
5 Ulusal ve Uluslararası Taşımacılık Türleri ve Taşıma Türünün belirlenmesinde Temel Kriterler Sözlü Anlatım ve Öğrencilerin Sunumları
6 Uluslararası Karayolu Taşımacılığının Temel Prensipleri Sözlü Anlatım ve Öğrencilerin Sunumları
7 Uluslararası Deniz Taşımacılığının Temel Prensipleri Sözlü Anlatım ve Öğrencilerin Sunumları
8 Ara sınav
9 Uluslararası Demir ve Havayolu Taşımacılığının Temel Prensipleri Sözlü Anlatım ve Öğrencilerin Sunumları
10 Depo Yönetimi Kavramı ve Temel Prensibleri Sözlü Anlatım ve Öğrencilerin Sunumları
11 Depo Yönetimi Kavramı ve Temel Prensibleri Sözlü Anlatım ve Öğrencilerin Sunumları
12 Uluslararası Lojistik İçerisinde Sigorta Kavramı ve Temel Prensipleri Sözlü Anlatım
13 Incoterms 2010 Sözlü Anlatım
14 Incoterms 2010 Sözlü Anlatım
15 Uluslarası Lojistik içerinde Gümrükleme işlmelerine giriş Sözlü Anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Lojistik İlkeleri ve Yönetimi , Ders Notu, İnterner bazlı kaynaklar ve makaleler Doç.Dr. Orhan KÜÇÜK,
2 Lojistik ,Tedarik Zinciri Yönetimi (geçmişi,değişimi,bugünü, geleceği) Doç.Dr. Hakan KESKİN

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Modern Lojistiğin ne olduğunu açıklar 2͵5͵8 1͵2
2 Modern Lojistiğin hangi bileşenlerden oluştuğunu açıklar 1͵3͵5͵7͵8 1͵2
3 Bu bileşenlere teorik giriş yapılması 1͵3 1͵2
4 Öğrencilerin temel lojistik kavramlarına hakim olmasını sağlamak 1͵3 1͵2
5 Öğrencinin Mesleği ile ilgili temel bilgileri edinmesi 1͵2͵3͵5͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 6 6
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 12 12
16 Son Sınav 1 1 1
  90