Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

MUTFAKTA TANITIM VE SATIŞ GELİŞTİRME
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ233 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Kamuran ÖZTOP
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders ile, Konaklama, Seyahat ve Yiyecek içecek işletmeleri için Pazarlama ilkelerini yorumlayabilme ve ülke tanıtımı ve turistik ürünlerin satışı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçeriği Dersin içeriğini pazarlama, tanıtım, tutundurma ve satış geliştirme faaliyetleri oluşturmaktadır.Dersin kapsamı haftalık ders içeriğinde ayrıntıları ile sunulmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Pazarlama ve ilgili terimleri kavrayabilme
2 Satış ve pazarlama ilişkisini yorumlayabilme
3 Satış ve tanıtım planlaması becerisi edinme
4 Tanıtım ve satış ile ilgili örnekler verebilme
5 Tanıtım ile ilgili yeni projeksiyonlar üretebilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Pazarlama anlayışı, pazarlama yönetim süreci Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
2 Pazarlama bileşenleri, pazarlama yönetiminde yeni bakış açıları Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
3 Tanıtma Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
4 Mikro ve Makro Tanıtım Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
5 Satışçıların temel görevleri, satışçılarda aranan özellikler. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
6 Tüketim psikolojisi, satın alma motifleri. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
7 Tüketim psikolojisi, satın alma motifleri. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
8 Ara sınav Sorular ve cevaplar
9 Satışta iletişimin rolü, satış süreçleri. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
10 Satış sunumları Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
11 Satış ve Tanıtım yönetimi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
12 Tanıtım ve Satış örnekleri Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
13 Satış gücünün belirlenmesi ve yetiştirilmesi, motivasyonu Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
14 Satışta stratejik düşünme ve stratejik hedefler oluşturma Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
15
16 Son Sınav Sorular ve cevaplar

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Turizmde tanıtma ve Satış geliştirme.C.Avcıkurt Değişim Yay.2010
2 Çeşitli tanıtım CD leri

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Pazarlama ve ilgili terimleri kavrayabilme 9͵10͵13 1͵2
2 Satış ve pazarlama ilişkisini yorumlayabilme 9͵10͵13 1͵2
3 Satış ve tanıtım planlaması becerisi edinme 1͵9͵10͵13 1͵2
4 Tanıtım ve satış ile ilgili örnekler verebilme 3͵9͵10 1͵2
5 Tanıtım ile ilgili yeni projeksiyonlar üretebilme 3͵9͵10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 1 1 1
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60