Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

GENEL TURİZM
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ235 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Didem Demir
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersle, aşçılık programında turizm, seyahat ve gastronomi turizmi ile ilgili kavramları açıklamak ve turizmde yeni eğilimler hakkında yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
İçeriği Programda öğrenim gören öğrenciler turizm alanında temel bir turizm bilgisine sahip olacaklardır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Genel turizm bilgi ve kültürüne sahip olabilme
2 Turizme yönelik düşünmeyi geliştirme
3 Turizme yönelik temel hizmet becerilerini kazandırma,turizm kavramlarına yönelik araştırma ve incelemeye yöneltme
4 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
5 Bilimsel, sistemli ve mantıklı düşünebilmeyi öğretme
6 Uygulamalı eğitimle, uygulamalı bilimlerle olan ilişkiyi anlamasını sağlama.
7 Güncel turistik olaylarda sorunlara karşı pratik düşünebilme ve pratik çözüme yönelik doğru karar verme becerisini geliştirebilme
8 Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Turizm ve turist kavramı ve turizmle ilgili diğer kavramlar
2 Turizmin çeşitleri hakkında bilgi
3 Turizmin Ekonomideki yeri ve önemi
4 Turizm arzı / Turistik ürün olarak Kültür ve Sanat
5 Turizmin diğer disiplinlerle ilişkisi ve önemi
6 Turizmin gelişmesine etki eden unsurlar
7 Turizm politikası ve planlaması
8 Ara Sınav
9 Turizmin ekonomik sosyal ve fiziksel çevre ilişkisi
10 Türkiye ören yerleri, müzeler , sit alanları ve tabi zenginlikleri
11 Gastronomi ve Turizm
12 Gastronomi ve Turizm
13 Türkiye'de turizm
14 Uluslararası Turizm ve geleceğe yönelik eğilimler
15 Turizm sektörünün sorunları
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Genel turizm : ilkeler-kavramlar / Kozak, Nazmi. ; Nazmi Kozak, Meryem Akoğlan Kozak, Metin Kozak.
2 Turizm : turizm olayına genel yaklaşım / Toskay, Tunca ; Tunca Toskay
3 Türkiye'nin genel ve turizm coğrafyası / Köksal, Aydoğan.
4 Turizm İşletmelerinde Çevre Sağlığı / Salvato, Joseph A. ; Joseph A. Salvato ; Çev.: Dilşad Cebeci , ed.: Osman Hayran, Adnan Aydın

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Genel turizm bilgi ve kültürüne sahip olabilme 14͵15 1͵2
2 Turizme yönelik düşünmeyi geliştirme 14͵15 1͵2
3 Turizme yönelik temel hizmet becerilerini kazandırma,turizm kavramlarına yönelik araştırma ve incelemeye yöneltme 14 1͵2
4 Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 11͵14͵15 1͵2
5 Bilimsel, sistemli ve mantıklı düşünebilmeyi öğretme 13͵15 1͵2
6 Uygulamalı eğitimle, uygulamalı bilimlerle olan ilişkiyi anlamasını sağlama. 14͵15 1͵2
7 Güncel turistik olaylarda sorunlara karşı pratik düşünebilme ve pratik çözüme yönelik doğru karar verme becerisini geliştirebilme 11͵14͵15 1͵2
8 Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi 11͵14͵15 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 10 1 10
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav 0 0 0
8 Kısa Sınav 0 0 0
9 Ödev 0 0 0
10 Ara Proje 0 0 0
11 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 1 2 2
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 4 4
16 Son Sınav 1 2 2
  60