Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

GENEL HUKUK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ108 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör.Havin ÖNER GÖREN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersle öğrencinin kişisel ve sosyal yaşamı ile ilgili hukuki hak ve sorumlulukları kavraması amaçlanmaktadır.
İçeriği Hukukun temel kavramları, Hukuk sistemi, Hakkın tanımı ve türleri, Hakkın yönetimi, Kişilik kavramı, Tüzel kişilik, Aile hukuku, Eşya hukuku, Borçlar hukuku, Sözleşmeler, Çeşitli hükümler, Hak arama süreci

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Hukukun temel kavramları, hukukun sistemi, hakkın tanımı ve türlerini incelemek
2 Aile hukuk sistemini tanımak
3 Kişiler hukuk sistemini tanımak
4 sözleşmeler ve dava süreçlerini incelemek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Hukukun temel kavramları
2 Hukuk sistemi Anlatım, tartışma
3 Hakkın tanımı ve türleri Anlatım, tartışma
4 Hakkın tanımı ve türleri Anlatım, tartışma
5 Kişilik kavramı Anlatım, tartışma
6 Tüzel kişilik Anlatım, tartışma
7 Ara Sınav yazılı sınav
8 Borçlar hukuku Anlatım, tartışma
9 Borçlar hukuku Anlatım, tartışma
10 Aile hukuku Anlatım, tartışma
11 Eşya hukuku Anlatım, tartışma
12 Hak arama süreci Anlatım, tartışma
13 Hak arama süreci Anlatım, tartışma
14 genel tekrar Anlatım, tartışma
15 genel tekrar Anlatım, tartışma
16 Son Sınav yazılı sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Genel hukuk bilgisi Kemal GÖZLER, Ekin Yay., Bursa 2003

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Hukukun temel kavramları, hukukun sistemi, hakkın tanımı ve türlerini incelemek 3 1͵2
2 Aile hukuk sistemini tanımak 3 1͵2
3 Kişiler hukuk sistemini tanımak 3 1͵2
4 sözleşmeler ve dava süreçlerini incelemek 3 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60