Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

MESLEK ETİĞİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ120 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör. Kamuran ÖZTOP
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, etiğin evrensel boyutunun öneminin kavratılması, aşçılık etiğinin ve aşçılığın mesleki sorumluluğu ve etik ilkelerinin öğretilmesi ve bu etik değerlerin iş hayatında kullanılmasını sağlamaktır.
İçeriği Etiğin tanımı, mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri, etik davranışların oluşumunda eğitimin önemi, bir aşçının sorumlulukları, anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mesleki sorumluluklarını tanımlayabilir.
2 Ahlak ve etik ilişkisini kurar.
3 Gıda sektöründe yapılan etik ve etik dışı davranışları tanımlayabilir.
4 Meslek ahlakının oluşumunda rol oynayan faktörleri tanımlayabilir.
5 Etik sorumluluk bilincine sahip olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Etik kavramı ve etiğin gelişimi Anlatım, tartışma, sunum
2 Mesleki etiğin amacı ve temel ilkeleri Anlatım, tartışma, sunum
3 Ahlak kavramı ve ahlaki gelişim süreçleri Anlatım, tartışma, sunum
4 Etik kuralları Anlatım, tartışma, sunum
5 Etik sistemleri Anlatım, tartışma, sunum
6 Etik toplum ilişkisi Anlatım, tartışma, sunum
7 Etik dışı davranışlar Anlatım, tartışma, sunum
8 Ara sınav
9 Yiyecek içecek işletmelerinde etik uygulamalar Anlatım, tartışma, sunum
10 Aşçının sorumlulukları Anlatım, tartışma, sunum
11 Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşımlar Anlatım, tartışma, sunum
12 Mesleki yozlaşma Anlatım, tartışma, sunum
13 Sosyal sorumluluk Anlatım, tartışma, sunum
14 Mesleki etik örnekleri Anlatım, tartışma, sunum
15 Meslek etiğine uygun çalışmanın sonuçları Anlatım, tartışma, sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Doç. Dr. Menşure KOLÇAK, Meslek Etiği, Ekin Yayın, 2011
2 Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR, Demet ÇAKIROĞLU, Meslek Etiği, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
3 Doç. Dr. Alptekin SÖKMEN, Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, 2014

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mesleki sorumluluklarını tanımlayabilir. 1͵3͵10 1͵2
2 Ahlak ve etik ilişkisini kurar. 1͵3͵10 1͵2
3 Gıda sektöründe yapılan etik ve etik dışı davranışları tanımlayabilir. 1͵3͵10 1͵2
4 Meslek ahlakının oluşumunda rol oynayan faktörleri tanımlayabilir. 1͵3͵10 1͵2
5 Etik sorumluluk bilincine sahip olur. 1͵3͵10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60