Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

GASTRONOMİYE GİRİŞ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ111 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Onur Cevdet ALTUN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Sağlık, lezzet ve estetik bilincine sahip misafirlerin ihtiyaç, istek ve beklentilerine cevap verebilecek, gastronomi konusunda bilinçli aşçıların yetişmesi ülke turizminin sürdürülebilir gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Aşçı adaylarının tarihsel bir bakış açısı ile bilimsel ve sanatsal boyutları ile yeme içme kültürünü yorumlayabilecekleri bilgilerle donatılması dersin amacıdır. Yiyeceğin ve yemenin bir çok boyutunun –masa arkadaşlığının, mutfak geleneklerinin, yiyeceğin estetiğinin, etiksel, siyasal, dinsel ve ekonomik yönlerinin – önemli olduğu fikrini ciddiye alan ders; ilk zamanlardan günümüze insanın yiyecekle ilişkisinin tarihsel hikayesini anlatarak insanın yiyecekle, yiyeceğin ağırlama ve turizm ile ilişkilerine ışık tutmaktadır.
İçeriği Yiyecek, pişirme, mutfak, yemek gibi bazı temel kavramların öğrencilere tanıtımları ile başlayan ders; yiyeceğin kültürel anlamlarını ve bunların neyin yenileceği/yenilmeyeceğini nasıl etkilediğini, öğünlerdeki değişimleri, yemek zamanlarının ve içme alışkanlıklarının eskiden günümüze nasıl değiştiğini, mutfağın evrimini ve ağırlama geleneğinin gelişimini incelemektedir. Tarihsel olayların insanın neyi, niçin, nasıl yediğini nasıl etkilediğini açıklayarak tarih, kültür ve yiyeceği birbirine bağlayan ders çok-kültürlü bir yaklaşım ile temel tarihsel olaylar ve bu olaylardan farklı toplumların mutfak geleneklerinin niçin ve nasıl etkilendiğine yönelik ilişkileri ortaya koymaktadır. Dersin kapsamı haftalık ders içeriğinde ayrıntıları ile sunulmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Gastronomi ile ilgili kavramları tanımlar ve açıklar.
2 Gastronomi, turizm ve ağırlama endüstrisi arasındaki bağlantıyı açıklar.
3 Yiyeceğin ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve dini önemini açıklayabilir ve örnekler verebilir.
4 Çiğden pişmişe yeme-içmenin ve yiyeceğin sosyal tarihi açıklayabilir.
5 Bir ulusal yiyeyecek geleneğinin incelenmesi için genel çerçeveyi açıklayabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Gastronomi ve ilişkili kavramlar. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
2 Gastronominin bilimsel ve sanatsal boyutları Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
3 Turistik ürün, çekicilik ve ağırlamanın bir unsuru olarak gastronomi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
4 Gastronomi turizmi ve sürdürülebilir turizm gelişimi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
5 Yeme-içme alışkanlıkları ve geleneklerinin gelişimi. Din, siyaset, ekonomi, teknoloji ve yeme içme ilişkisi. Gastro-coğrafya: İklim, toprak ve mevsimlerin yeme içmeye etkisi. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
6 Çiğden pişmişe yeme-içmenin ve yiyeceğin sosyal tarihi: Toplayıcılık ve avcılık. İlk yerleşimler ve toplumun doğuşu. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
7 Çiftçilik: Etler, süt ürünleri, tahıllar, sebzeler, meyveler, baharatlar ve lüks yiyeceklerin tarihi. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
8 Ara Sınav Sorular ve cevaplar
9 Ekmek ve şarabın tarihi ve sembolik anlamları. Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
10 Anadolu mutfak gelenek ve göreneklerinin tarihi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
11 Anadolu mutfak gelenek ve göreneklerinin tarihi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
12 Avrupa mutfak gelenek ve göreneklerinin tarihi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
13 Avrupa mutfak gelenek ve göreneklerinin tarihi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
14 Gastronomide yeni akımlar Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
15
16 Son Sınav Sorular ve cevaplar

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Harrison A.F. Gastronomy, New Horizan Books. Sussex, 1982.
2 Gürsoy D. Gatronomi Tarihi , Oğlak Yayıncılık, 2016

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Gastronomi ile ilgili kavramları tanımlar ve açıklar. 4͵9͵11͵14 1͵2
2 Gastronomi, turizm ve ağırlama endüstrisi arasındaki bağlantıyı açıklar. 4͵10 1͵2
3 Yiyeceğin ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve dini önemini açıklayabilir ve örnekler verebilir. 3 1͵2
4 Çiğden pişmişe yeme-içmenin ve yiyeceğin sosyal tarihi açıklayabilir. 4͵10͵11 1͵2
5 Bir ulusal yiyeyecek geleneğinin incelenmesi için genel çerçeveyi açıklayabilir. 9͵10͵11 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60