Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

BESLENME İLKELERİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ101 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı, gıda kimyası, besin teknolojileri, toplu beslenme, besin öğeleri, besinlerin bileşimleri konusunda temel bilgileri vererek öğrencilerin bu bilgileri kullanıp, yeterli ve dengeli beslenme esasları ile birlikte bu bilgileri mutfakta uygulamalarını sağlamaktır.
İçeriği Beslenmeye giriş; yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme tanımı; karbonhidratların, proteinlerin, lipitlerin, vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, bu besin öğelerinin kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu ve toksissiteleri; besin piramitleri, fonksiyonel gıdalar, besin grupları ve gruplarda yer alan besinlerin özellikleri, farklı yaş gruplarında ve özel durumlarda beslenme (alerjenler, çölyak hastalığı, laktoz intolerans, vb.) temel beslenme soruları, günlük besin tüketimleri için menü planlama örnekleri, menülerin enerji ve besin ögesi değerlerinin hesaplanması, enerji metabolizması

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemini Tanımlar.
2 Enerji ve besin ögelerinin (karbonhidrat, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, su) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini ilişkilendirebilir.
3 Genel olarak beslenme durumunu değerlendirir ve düzeltilmesi konusunda çözümler önerir.
4 Besin öğelerini içeren yiyeceklerin satın alma, hazırlama, saklama, pişirme koşullarını açıklar.
5 Toplumun ve bireylerin beslenme durumunu saptayabilir.
6 Yeterli ve dengeli beslenebilmek için değişik grupların alması gereken enerji ve besin öğesi (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral, su) miktarlarını belirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Beslenmeye Giriş ve Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Anlatım, tartışma, sunum
2 Besin Öğeleri ve Besin Öğelerinin Sınıflandırılması Anlatım, tartışma, sunum
3 Karbonhidratlar Anlatım, tartışma, sunum
4 Yağlar / Lipidler Anlatım, tartışma, sunum
5 Proteinler Anlatım, tartışma, sunum
6 Vitaminler Anlatım, tartışma, sunum
7 Su ve Mineraller Anlatım, tartışma, sunum
8 Ara Sınav Yazılı
9 Enerji Metabolizması Anlatım, tartışma, sunum
10 Besin Grupları ve Besin Piramidi Anlatım, tartışma, sunum
11 Beden Kitle İndeksi Değerlendirmeleri Anlatım, tartışma, sunum
12 Yeterli ve Dengeli Beslenme, Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Zararları Anlatım, tartışma, sunum
13 İşlenmiş Gıdalar, Gıda Katkı Maddeleri ve Koruyucular Anlatım, tartışma, sunum
14 Fonksiyonel Gıdalar Anlatım, tartışma, sunum
15 Farklı yaş gruplarında ve özel durumlarda beslenme (alerjenler, çölyak hastalığı, laktoz intolerans, vb.) Anlatım, tartışma, sunum
16 Son Sınav Yazılı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İlbilge Saldamlı, Gıda Kimyası, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007
2 Prof. Dr. Sıdıka BULDUK, Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, Detay Yayıncılık, 2013
3 Prof Dr. Ayşe BAYSAL, Genel Beslenme, Hatiboğlu Yayınları, 2015

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemini Tanımlar. 4͵5͵6͵7͵8͵10 1͵2
2 Enerji ve besin ögelerinin (karbonhidrat, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, su) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini ilişkilendirebilir. 4͵5͵6͵7͵8͵10 1͵2
3 Genel olarak beslenme durumunu değerlendirir ve düzeltilmesi konusunda çözümler önerir. 4͵5͵6͵7͵8͵10 1͵2
4 Besin öğelerini içeren yiyeceklerin satın alma, hazırlama, saklama, pişirme koşullarını açıklar. 4͵5͵6͵7͵8͵10 1͵2
5 Toplumun ve bireylerin beslenme durumunu saptayabilir. 4͵5͵6͵7͵8͵10 1͵2
6 Yeterli ve dengeli beslenebilmek için değişik grupların alması gereken enerji ve besin öğesi (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral, su) miktarlarını belirler. 4͵5͵6͵7͵8͵10 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60