Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

Ders Bilgileri

KONUKLA İLETİŞİM
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
AŞÇ118 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Edlan BOSTANCI
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar -
Staj Durumu Yok
Amacı Konukla iletişimi sağlamak ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçeriği İletişimle ilgili kavramların tanımı, konuk tipleri, konuklarla iletişim

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İletişim araçlarını kullanmak
2 Etkili iletişim kurmak
3 Olağan dışı durumlara göre davranmak
4 Konuklarla iletişimi sağlamak

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İletişimle ilgili kavramların açıklanması Ders Anlatımı
2 Yazılı ve sözlü iletişim kurallarının açıklanması Ders Anlatımı
3 Telefonla iletişim kurallarının incelenmesi Ders Anlatımı
4 Sözsüz iletişim kodlarının iletişimdeki öneminin belirlenmesi Ders Anlatımı
5 Yüz yüze iletişimde beden dilinin öneminin belirlenmesi Ders Anlatımı
6 Konuk tiplerinin incelenmesi Ders Anlatımı
7 Ara Sınav
8 Konuk tipleri ve davranışlarının incelenmesi Ders Anlatımı
9 Konaklama yerlerinde karşılaşılan alışılmadık durumların açıklanması Ders Anlatımı
10 Konuğun konaklama tesisi dışında karşılaşabileceği olağan dışı durumların açıklanması Ders Anlatımı
11 Müdahale edilmesi mümkün olmayan durumların açıklanması Ders Anlatımı
12 Konuk istek ve şikayetlerinin incelenmesi Ders Anlatımı
13 Konuk isteklerinin, şikayetlerinin alınması Ders Anlatımı
14 Konuk isteklerinin, şikayetleriyle ilgili kullanılacak formlar ve değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi Ders Anlatımı
15 Genel sınav hazırlık Ders Anlatımı
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mısırlı,İ.Konukla İletişim.Detay Yayıncılık,Ankara,2012.
2 Aktepe,C,Baş,M.Tolon,M. Müşteri İlişkileri Yönetimi.Detay Yayıncılık Ankara,2009.
3 Oskay, Ü. İletişimin ABC'si, DER Yayınları, İstanbul, 1997.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İletişim araçlarını kullanmak
2 Etkili iletişim kurmak
3 Olağan dışı durumlara göre davranmak
4 Konuklarla iletişimi sağlamak
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 1 1
  60