Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

İNGİLİZCE I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ING101 Güz 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Bilge Nur HAYAT
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilerin yeterli İngilizce bilgi donanımına ulaşmalarını ve İngilizce'yi etkili bir şekilde anlamalarını ve kullanmalarını, konuşma, yazma ve diğer iletişim becerilerini edindirmek.
İçeriği Sayılabilen ve sayılamayan isimler ve bu isimlerin sorulduğu soru kelimeleri,sahip olma fiili,belirleyiciler,sıklık zarfları,birşeyin ne sıklıkta yapıldığını sormak,ünlem ifadeleri,bunlarla ilgili metin çalışmaları,olmak fiili di'li geçmiş zaman,hareket bildiren fiillerle di'li geçmiş zaman,düzenli ve düzensiz fiiller,geçmiş zaman zarfları

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Introduce someone and say where someone is from.Name some countries and nationalities.Say hello and goodbye. Talk about my schedule. Use the present tense and adverbs of frequency. Respond to things people say.
2 Talk about my free time.Ask questions with the present simple.Understand and use phone expressions.
3 Talk about family members.Use the the verb have/has.Make and respont to suggestions
4 Talk about places and around town.Describe a town with there is/there are.Ask for and give directions.
5 Talk about rooms and furniture.Talk about what people are doing.Offer and accept help.
6 Talk about schedules and dates.Use can/can't for ability,possibility and permission.Write an invitation.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Where are you from? Talking about where people are from. Everyday expressions:Saying Hello and Goodbye Countries and Nationalities:Brazil,Brazilian,etc Language note:Countries and languages Pronunciation: Word stress Be-Statements and yes/no questions Everyday life Talking about daily routines Everyday expressions:Responding Daily routines: get up,go to work,etc. /I/ and /i:/ Present simple-Statements Language note: Adverbs of frequency sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
2 What do you like to do? Talking about what you like to do Everyday expressions:Talking on the phone Free-time activities: play soccer,go to the movies,etc. Language note:play Present simple-questions sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
3 What do you like to do? Talking about what you like to do Everyday expressions:Talking on the phone Free-time activities: play soccer,go to the movies,etc. Language note:play Present simple-questions sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
4 Meet the family Asking about family Everyday expressions:Making suggestions Family members: grandparents,niece,etc. Pronunciation:Unstressed vowel have/has-statements, questions,and short answers Language note: Some/any sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
5 Meet the family Asking about family Everyday expressions:Making suggestions Family members: grandparents,niece,etc. Pronunciation:Unstressed vowel have/has-statements, questions,and short answers Language note: Some/any sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
6 Out one town Asking about places in town Everyday expressions:Giving directions Places in a town: a grocery store,a restaurant,etc. Language note:Articles(a,the) there is/there are statements questions,and short answers sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
7 Out one town Asking about places in town Everyday expressions:Giving directions Places in a town: a grocery store,a restaurant,etc. Language note:Articles(a,the) there is/there are statements questions,and short answers sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
8 Vize
9 Welcome home Talking about what you're doing Everyday expressions: Offering and accepting help Rooms and furniture:living room,sofa,etc. Language note:Prepositions of place Pronunciation:The letter a Present continuous-statements,questions,and short answers sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
10 I can do that Inviting someone to do something Everyday expressions:Talking about problems Months of the year:March,December,etc. Language note:Months and dates can/can't statements, questions and short answers sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
11 I can do that Inviting someone to do something Everyday expressions:Talking about problems Months of the year:March,December,etc. Language note:Months and dates can/can't statements, questions and short answers sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
12 I love my work Explaining what to do Jobs: mechanic,chef,etc Pronunciation: word stress Present simple and Present continuous sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
13 I love my work Explaining what to do Jobs: mechanic,chef,etc Pronunciation: word stress Present simple and Present continuous sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
14 Where were you? Talking about where people were. Everyday expressions: Talking about bad news Events and places to go: a concert, the movies,etc Language note:to/at Past simple: to be-statements, questions,and short answers Pronunciation:was/wasn't;were/weren't? sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
15 Where were you? Talking about where people were. Everyday expressions: Talking about bad news Events and places to go: a concert, the movies,etc Language note:to/at Past simple: to be-statements, questions,and short answers Pronunciation:was/wasn't;were/weren't? sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ders kitabı: Network (Tom Hutchinson-Kristin Sherman) Oxford Yardımcı kaynaklar: English Grammar in Use(Raymond MURPHY), Grammar Way(Jenny DOOLEY, Virginia EVANS), Oxford Practice Grammar( John EASTWOOD), SWAN), Understanding and Using English Grammar (Betty AZAR), Inside And Out (Nesibe Sevgi ÖNDEŞ) Advanced English Practice( B.D. GRAVER), A Practical English Grammar(A.J. THOMSON, A.V. MARTINET), English Grammar(Yusuf BUZ), English Grammar English Grammar in Use(Raymond MURPHY), Grammar Way(Jenny DOOLEY, Virginia EVANS), Oxford Practice Grammar( John EASTWOOD), SWAN), Understanding and Using English Grammar (Betty AZAR), Inside And Out (Nesibe Sevgi ÖNDEŞ) Advanced English Practice( B.D. GRAVER), A Practical English Grammar(A.J. THOMSON, A.V. MARTINET), English Grammar(Yusuf BUZ), English Grammar
2 English Grammar in Use(Raymond MURPHY), Grammar Way(Jenny DOOLEY, Virginia EVANS), Oxford Practice Grammar( John EASTWOOD), SWAN), Understanding and Using English Grammar (Betty AZAR), Inside And Out (Nesibe Sevgi ÖNDEŞ) Advanced English Practice( B.D. GRAVER), A Practical English Grammar(A.J. THOMSON, A.V. MARTINET), English Grammar(Yusuf BUZ), English Grammar
3

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Introduce someone and say where someone is from.Name some countries and nationalities.Say hello and goodbye. Talk about my schedule. Use the present tense and adverbs of frequency. Respond to things people say.
2 Talk about my free time.Ask questions with the present simple.Understand and use phone expressions.
3 Talk about family members.Use the the verb have/has.Make and respont to suggestions
4 Talk about places and around town.Describe a town with there is/there are.Ask for and give directions.
5 Talk about rooms and furniture.Talk about what people are doing.Offer and accept help.
6 Talk about schedules and dates.Use can/can't for ability,possibility and permission.Write an invitation.
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  90