Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

KİMYASALLAR VE ETMENLERİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
İSG124 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Sabri KALKAN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı İşyerinde sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen kimyasal risk etkenlerinin bilinmesi, kontrolu ve önlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
İçeriği Bu ders Kimyasalların tanımlanması ve sınıflandırılmasına, depolanması, taşınması ve etiketlenmesi hakkında genel bilgileri ve iş sağlığı açısından önemini aktarır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek
2 Kimyasal risklerin maruziyet sınır değerleri hakkında bilgi sahibi olmak
3 Tehlikeleri tanıyabilmek
4 Kimyasal riskleri tanıyabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tehlikeli madde kavramı Ders Anlatımı
2 İşyerinde çalışanın sağlığını etkileyen kimyasalların sınıflandırılması Ders Anlatımı
3 İşyerinde çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek tozlar Ders Anlatımı
4 İşyerinde çalışnın sağlığını olumsuz etkileyebilecek gaz, buhar ve dumanlar Ders Anlatımı
5 Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolu Ders Anlatımı
6 Kimyasallara bağlı meslek hastalıkları ve çalışma ortamı gözetimi Ders Anlatımı
7 Ara Sınav
8 Malzeme güvenlik bilgi formları(MSDS) Ders Anlatımı
9 Asbest ve diğer lifli kimyasal maddeler Ders Anlatımı
10 Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler Ders Anlatımı
11 Toksikoloji Ders Anlatımı
12 Kimyasal risk etkenlerinin işyerinde kontrolu risk analizi ve İSG Profesyonellerinin görevleri Ders Anlatımı
13 İlgili Mevzuat Ders Anlatımı
14 Genel Tekrar Ders Anlatımı
15 Genel Tekrar Ders Anlatımı
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek 7͵11 1͵2
2 Kimyasal risklerin maruziyet sınır değerleri hakkında bilgi sahibi olmak 12 1͵2
3 Tehlikeleri tanıyabilmek 7͵11 1͵2
4 Kimyasal riskleri tanıyabilmek 3͵4 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 1 2 2
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 2 5 10
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 10 10
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 1 5 5
12 Ara Uygulama 1 5 5
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 5 5
16 Son Sınav 0 0 0
  79