Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ISG111 Güz 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Halis GÖNEN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans öğrencilerinin; iş sağlığı ve güvenliği genel kavram ve kuralları içerisinde işte sağlıklı olma ve iyilik halinin tanımı ve önemini anlama ve kavramalarını, iş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, önemini kavramalarını, Türkiye ve Dünyadaki sayısal verileri karşılaştırabilecek bilgiye sahip olmalarını, iş kazaları sınıflaması, iş kazalarını oluşturan faktörler ve iş kazalarının ekonomik boyutu konusunda bilgi sahibi olmalarını, iş kazası sıklık hızları ve epidemiyolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar tanımını ve bu iki kavram arasındaki farkı anlamalarını, fiziksel, kimyasal nedenli meslek hastalıkları, tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları, biyolojik nedenli meslek hastalıkları, mesleki kanserleri ve mesleki cilt hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
İçeriği Ön lisans öğrencileri İş Kazası ve meslek hastalıkları dersi kapsamında; İş kazası, meslek hastalıları ve işle ilişkili hastalılar tanımını öğrenir. İş kazası ve meslek hastalıkları açısından Dünyadaki ve Türkiyede’ki durumu karşılaştırabilecek bilgiye sahip olur.İş kazası sınıflaması, iş kazası oluşturan nedenler,meslek hastalıkları sınıflaması ve Fiziksel, kimyasal nedenli meslek hastalıkları, tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları, biyolojik nedenli meslek hastalıkları , mesleki kanserler ve mesleki cilt hastalıkları konusunda bilgi almaktadırlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Çalışanların karşılaşabilecekleri hastalıkları tanıyabilmek
2 Meslek hastalıklarına yol açan nedenleri tanımak ve önlem almak
3 İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme
4 İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İş sağlığının önemi ve çalışanların karşılaşabilecekleri hastalıklar Sunum
2 İş kazası ve meslek hastalıklarında türkiye ve dünya istatistikleri Sunum
3 İş sağlığını etkileyen kaza faktörleri ve sebep teorileri Sunum
4 Meslek hastalıkları tarihsel gelişimi ve hukuki boyutu Sunum
5 Meslek hastalıkları sınıflandırmaları Sunum
6 Kimyasal nedenlerle olan meslek hastalıkları Sunum
7 Arasınav
8 Kimyasal nedenlerle olan meslek hastalıkları Sunum
9 Mesleki deri hastalıkları Sunum
10 solunum sistemi hastalıkları Sunum
11 mesleki bulaşıcı hastalıklar Sunum
12 Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları Sunum
13 İş kollarına göre Yaygın olarak görülen hastalıklar Sunum
14 Meslek hastalıkları tanı, bildirim ve korunma yolları Sunum
15 Genel Tekrar Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Meslek Hastalıkları Rehberi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Çalışanların karşılaşabilecekleri hastalıkları tanıyabilmek 3͵4 1͵2
2 Meslek hastalıklarına yol açan nedenleri tanımak ve önlem almak 3͵4͵11 1͵2
3 İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilme 5͵6͵11 1͵2
4 İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecektir 1͵2͵3͵5͵11 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 2 4 8
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 4 4
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 12 5 60
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 4 4
16 Son Sınav 0 0 0
  118