Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

GENEL KİMYA
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
İSG113 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Dilşat AKGÜL
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Dersin amacı; öğrencilere madde, atomun yapısı, moleküller, bileşikler ve kimyasal reaksiyon türleri, maddenin halleri, kimyasal bağlar ve molekül şekilleri hakkında bilgi vermektir.
İçeriği Madde ve elementler. Bileşikler, bileşiklerin adlandırılması. Karışımlar. Ölçmeler ve mol kavramı. Atomun yapısı ve periyodik tablo. Kimyasal reaksiyonlar. Reaksiyon stokiyometrisi. Kimyasal bağlar, kimyasal bağ kuramları. Moleküller arası çekim kuvvetleri ve sıvı maddeler, katı maddeler, gazlar. Çözeltiler, derişim birimleri, çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Entropi, Entalpi değişimleri ve Termokimya .

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Kimyanın amacını ve maddenin temel özelliklerine sahip olunması
2 Kimyasal Etmenler
3 SI sistemin öğrenilmesi
4 Elementlerin periyodik özelliklerini öğrenir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Kimyanın Amacı, Maddenin özellikleri, sınıflandırılması Ders Anlatımı
2 Kimyanın Amacı, Maddenin özellikleri, sınıflandırılması Ders Anlatımı
3 SI sistemi ve anlamlı rakamlar Ders Anlatımı
4 SI sistemi ve anlamlı rakamlar Ders Anlatımı
5 Atom ve atom teorisi, orbital, elementler, bileşikler, Ders Anlatımı
6 Atom ve atom teorisi, orbital, elementler, bileşikler, Ders Anlatımı
7 Ara Sınav
8 Moleküller arası çekim kuvvetleri, Sıvıların özellikleri, Katıların özellikleri Ders Anlatımı
9 Moleküller arası çekim kuvvetleri, Sıvıların özellikleri, Katıların özellikleri Ders Anlatımı
10 Kimyasal reaksiyonlar Ders Anlatımı
11 Kimyasal reaksiyonlar Ders Anlatımı
12 Asit baz tepkimeleri, çökelme ve çözünme tepkimeleri, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri Ders Anlatımı
13 Asit baz tepkimeleri, çökelme ve çözünme tepkimeleri, yükseltgenme indirgenme tepkimeleri Ders Anlatımı
14 Entalpi, Entropi ve Enerji dönüşümleri Ders Anlatımı
15 Genel Tekrar Ders Anlatımı
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Petrucci, Harwood, Herring Genel Kimya

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Kimyanın amacını ve maddenin temel özelliklerine sahip olunması 1͵7 1͵2
2 Kimyasal Etmenler 7͵11 1͵2
3 SI sistemin öğrenilmesi 5͵6͵13 1͵2
4 Elementlerin periyodik özelliklerini öğrenir 3͵5͵7 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 1 2 2
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 5 6 30
11 Ara Proje 5 6 30
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 0 0 0
  90