Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
TD 102 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Seçil BİBER
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
İçeriği İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Konuşmanın oluşumunu ve konuşmayı bozan etkenleri açıklar
2 Etkili konuşma yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek
3 Sözlü anlatımla yazılı anlatımın farkını açıklar
4 Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türlerini ayırt edebilecek
5 İletişimi sağlamada beden dilini etkili bir biçimde kullanabilecek
6 Bilimsel konuşma hazırlama yöntem ve aşamalarını uygulayabilecek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Türkçenin Yabancı Dillerle Etkileşimi,Türk Dilinin Dünya Dillerine Etkisi, Dünya Dillerinin Türk Diline Etkisi, Türkçede Kullanılan Yabancı Ögeler Anlatım, tartışma, sunum
2 Yazım Kuralları Anlatım, tartışma, sunum
3 Noktalama İşaretleri Anlatım, tartışma, sunum
4 Anlatım Bozuklukları, Sözcüklerle İlgili Anlatım Bozuklukları Anlatım, tartışma, sunum
5 Cümle Kuruluşu ile İlgili Anlatım Bozuklukları, Söyleyiş Bozuklukları Anlatım, tartışma, sunum
6 Yazılı Anlatım Anlatım, tartışma, sunum
7 Yazılı Anlatım Türleri Düşünce Değeri Olan Yazılar:Makale, Fıkra, Eleştiri, Deneme, Söyleşi, Gezi, Günlük, Anı Anlatım, tartışma, sunum
8 Ara sınav
9 Sanat Değeri Olan Yazılar: Şiir, Öykü, Tiyatro, Roman, Düşünce ve Sanat Değeri Olan Yazı Örnekleri Üzerinde Durulacak Anlatım, tartışma, sunum
10 Sanat Değeri Olan Yazılar: Şiir, Öykü,Tiyatro, Roman, Düşünce ve Sanat Değeri Olan Yazı Örnekleri Üzerinde Durulacak Anlatım, tartışma, sunum
11 Yazışmalar, Özel Yazışmalar: Mektup, Davetiye, Not, Kutlama, Özel Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Anlatım, tartışma, sunum
12 Resmî Yazışmalar: Elektronik Posta, Belgegeçer,Teleks, Dilekçe, Öz Geçmiş, Rapor,Tutanak, Karar, Resmî Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Anlatım, tartışma, sunum
13 Dinleme Dinlemenin Ögeleri, Dinleme Türleri, Dinleme ile Kişilik İlişkisi, Etkili Dinleme, Etkin Dinleme Anlatım, tartışma, sunum
14 Konuşma, Hazırlıklı Konuşmalar: Konferans, Kongre, Panel, Seminer, Açıkoturum, Sempozyum, Söylev Hazırlıksız Konuşmalar: Telefon Konuşması, Tanıştırma, Konuşma Kuralları Anlatım, tartışma, sunum
15 Konuların genel olarak değerlendirilmesi Anlatım, tartışma, sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 GÖKDAYI Hürriyet (2014), Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Martı Kitapçılık, Ankara.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Konuşmanın oluşumunu ve konuşmayı bozan etkenleri açıklar 14 1͵2
2 Etkili konuşma yöntem ve tekniklerini uygulayabilecek 14 1͵2
3 Sözlü anlatımla yazılı anlatımın farkını açıklar 14 1͵2
4 Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türlerini ayırt edebilecek 14 1͵2
5 İletişimi sağlamada beden dilini etkili bir biçimde kullanabilecek 14 1͵2
6 Bilimsel konuşma hazırlama yöntem ve aşamalarını uygulayabilecek 14 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60