Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
TD 101 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Seçil BİBER
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
İçeriği Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Türkçenin tarihsel gelişimini etkileyen faktörleri açıkla
2 Türkçenin tarihsel dönemlerine ait eserlerden örnekler verir.
3 Türkçenin ses özelliklerini açıklar ve örneklendirir.
4 Türkçenin yapı özelliklerini açıklar ve örneklendirir.
5 Türkçenin cümle özelliklerini açıklar ve örneklendirir.
6 Değişik metin türlerini okur, değerlendirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dil, Dilin Tanımı, Dilin Nitelikleri, Dilin Doğuşu, Dil- Kültür İlişkisi Anlatım, tartışma, sunum
2 Yeryüzünde Diller, Dil Sınıflamaları, Yapı Bakımından Diller, Kaynak Bakımından Diller Anlatım, tartışma, sunum
3 Dilekçe Yazımı ve Uygulama Anlatım, tartışma, sunum
4 Dilin Türleri, Anadili, Ortak Dil, Yazı Dili, Konuşma Dili, Lehçe, Ağız, Özel Diller ve Argo Anlatım, tartışma, sunum
5 Türk Dili, Türk Dilinin Tarihi Dönemleri, Türkiye Türkçesi, Cumhuriyet Öncesi Çalışmalar Anlatım, tartışma, sunum
6 Cumhuriyet Dönemi Çalışmaları ve Yazı Devrimi, Atatürk ve Türk Dili, Türkiye Türkçesinin Özellikleri Anlatım, tartışma, sunum
7 Türk Dilinin Genel Özellikleri, Türkçenin Ses Özellikleri Anlatım, tartışma, sunum
8 Ara sınav
9 Türkçenin Yapı Özellikleri Anlatım, tartışma, sunum
10 Türk Dilinin Zenginliği Anlatım, tartışma, sunum
11 Cümle Bilgisi Anlatım, tartışma, sunum
12 Cümle ve Cümlenin Ögeleri Anlatım, tartışma, sunum
13 Anlamlarına Göre Cümle Çeşitleri Anlatım, tartışma, sunum
14 Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Anlatım, tartışma, sunum
15 Konuların Genel Olarak Değerlendirilmesi Anlatım, tartışma, sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 GÖKDAYI Hürriyet (2014), Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Martı Kitapçılık, Ankara.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Türkçenin tarihsel gelişimini etkileyen faktörleri açıkla 14 1͵2
2 Türkçenin tarihsel dönemlerine ait eserlerden örnekler verir. 14 1͵2
3 Türkçenin ses özelliklerini açıklar ve örneklendirir. 14 1͵2
4 Türkçenin yapı özelliklerini açıklar ve örneklendirir. 14 1͵2
5 Türkçenin cümle özelliklerini açıklar ve örneklendirir. 14 1͵2
6 Değişik metin türlerini okur, değerlendirir. 14 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60