Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

İNGİLİZCE II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ING102 Bahar 3 0 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Bilge Nur HAYAT
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilerin yeterli İngilizce bilgi donanımına ulaşmalarını ve İngilizce'yi etkili bir şekilde anlamayı ve kullanmalarını, konuşma, yazma ve diğer iletişim becerilerini edindirmek.
İçeriği Sayılabilen ve sayılamayan isimler ve bu isimlerin sorulduğu soru kelimeleri,sahip olma fiili,belirleyiciler,sıklık zarfları,birşeyin ne sıklıkta yapıldığını sormak,ünlem ifadeleri,bunlarla ilgili metin çalışmaları,olmak fiili di'li geçmiş zaman,hareket bildiren fiillerle di'li geçmiş zaman,düzenli ve düzensiz fiiller,geçmiş zaman zarfları

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Talk about places to go.Say where people were.Say how good or bad something was.
2 Talk about my favourite school subjects.Talk about the past.Talk about good news.
3 Name parts of the body.Ask questions about past events.Talk about buying medicine.
4 Talk about travel.Describe plans for the future.Show suprise.
5 Talk about foods and drinks.Talk about count and noncount nouns.Order meal in a restaurant.
6 Talk about clothes.Describe things.Make comments.
7 Talk about the weather.Compare two things.Talk about preferences.
8 Talk about interesting places.Talk about geographical features.Describe a country

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 What did you study? School subjects: physical education,history,etc.Past simple: statements-regular verbs,irregular verbs and negative statements Pronunciation: Past tense /td/ endings sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
2 What did you study? School subjects: physical education,history,etc.Past simple: statements-regular verbs,irregular verbs and negative statements Pronunciation: Past tense /td/ endings sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
3 What happened to you? Parts of the body: neck,shoulder,etc. Pronunciation:silent letters Past simple:yes/no and Wh.questions sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
4 What happened to you? Parts of the body: neck,shoulder,etc. Pronunciation:silent letters Past simple:yes/no and Wh.questions sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
5 I'm going on a cruise Travel: luggage,passport,etc. Language note:go+preposition be+going to - statements, questions,and short answers sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
6 I'm going on a cruise Travel: luggage,passport,etc. Language note:go+preposition be+going to - statements, questions,and short answers sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
7 I eat a lot of cake Food:Cheese,totatoes,etc. Count and noncount nouns Pronunciation: of sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
8 Vize
9 What do you like to wear? Clothes: a belt,a jacket,etc. Language note: plural words Pronunciation:/s/ and /z/ Adjectives sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
10 What do you like to wear? Clothes: a belt,a jacket,etc. Language note: plural words Pronunciation:/s/ and /z/ Adjectives sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
11 My hometown is nicer The weather: sunny,cloudy,etc. Language note:word building Pronunciation:Vowel sounds sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
12 My hometown is nicer The weather: sunny,cloudy,etc. Language note:word building Pronunciation:Vowel sounds sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
13 Talking about the weather Everyday expressions: Talking about a trip Talk about the weather. Compare two things. Talk about preferences. sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
14 Around the world Geographical features:a mountain,an island,etc. Superlatives: the oldest, the most beautiful,etc. sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
15 Around the world Geographical features:a mountain,an island,etc. Superlatives: the oldest, the most beautiful,etc. sözel anlatım,metin tercüme,dinleme
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Ders kitabı: Network (Tom Hutchinson-Kristin Sherman) Oxford
2 English Grammar in Use(Raymond MURPHY), Grammar Way(Jenny DOOLEY, Virginia EVANS), Oxford Practice Grammar( John EASTWOOD), SWAN), Understanding and Using English Grammar (Betty AZAR), Inside And Out (Nesibe Sevgi ÖNDEŞ) Advanced English Practice( B.D. GRAVER), A Practical English Grammar(A.J. THOMSON, A.V. MARTINET), English Grammar(Yusuf BUZ), English Grammar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Talk about places to go.Say where people were.Say how good or bad something was.
2 Talk about my favourite school subjects.Talk about the past.Talk about good news.
3 Name parts of the body.Ask questions about past events.Talk about buying medicine.
4 Talk about travel.Describe plans for the future.Show suprise.
5 Talk about foods and drinks.Talk about count and noncount nouns.Order meal in a restaurant.
6 Talk about clothes.Describe things.Make comments.
7 Talk about the weather.Compare two things.Talk about preferences.
8 Talk about interesting places.Talk about geographical features.Describe a country
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  90