Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ISG105 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Sabri KALKAN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı, yaklaşımları ve temel kavramların ve iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinin öğrenilmesidir.
İçeriği İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı, tarihsel gelişimi, bileşenleri, iş sağlığı ekibi, insan gücü, iş sağlığı etiği, duyarlı gruplar ile ülkeye özgü ve uluslararası öncelikleri içerir

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İş Sağlığı konularında temel başvuru kaynaklarını belirleyebilir.
2 Kaynaklara erişebilir ve iş sağlığı ile ilgili gereksinim duyduğu bilgiye erişim yollarını belirleyerek yaşam boyu öğrenme doğrultusunda işlevsel olarak kullanabilir.
3 İş sağlığı tanım ve kavramlarını bilir İş sağlığı hizmetlerini tıbbi, teknik ve mevzuat boyutları ile tanımlar
4 İş kazaları tanımını ve korunma yollarını açıklar.
5 Temel iş sağlığı yaklaşımını açıklayabilir Ulusal ve uluslararası yapılanmaları, temel kurum ve ilişkileri tanımlayabilir.
6 İş sağlığında çalışana, ortama yönelik değerlendirmeleri ve mesleksel sağlık ölçütlerini bilir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
2 İş sağlığı ve güvenliğinin kapsam ve ilkeleri Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
3 İş sağlığında tarihsel süreç, üretim ilişkileri ve iş sağlığının gelişimi Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
4 İş ve sağlık ilişkisi, çalışma ortamı ve koşullarına ait faktörler Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
5 Temel iş sağlığı hizmetleri kavramı ve örnek uygulamalar Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
6 İş sağlığı hizmet örgütlenmeleri Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
7 İş sağlığı hizmetlerinin organizasyonel ve yönetsel boyutu Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
8 Ara Sınav Sorular ve Cevaplar
9 İş sağlığı hizmetlerinin teknik boyutu Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
10 İş Sağlığı ve güvenliğinin endüstrideki yeri Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
11 İş Sağlığı ve güvenliği Uzmanının nitelikleri,görev ve yetkileri Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
12 İşyeri hekimin nitelikleri,görev ve yetkileri Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
13 Osgb'lerin kuruluş amaçları Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
14 İsgb'lerin kuruluş amaçları Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
15 Genel tekrar Tartışma, soru cevap ve sözel anlatım,örnek olay
16 Son Sınav Sorular ve Cevaplar

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu
2 4857 sayılı iş kanunu
3 Prof. Dr. Nüvit GEREK, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fakültesi Yayını No:868 Ekim 2009
4 Adnan AVCI, İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Alfa Basım Ankara 2006

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %30 Ara Sınav Ara Sınav
2 %50 Son Sınav Son Sınav
3 %20 Ödev Ödev

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İş Sağlığı konularında temel başvuru kaynaklarını belirleyebilir. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
2 Kaynaklara erişebilir ve iş sağlığı ile ilgili gereksinim duyduğu bilgiye erişim yollarını belirleyerek yaşam boyu öğrenme doğrultusunda işlevsel olarak kullanabilir. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
3 İş sağlığı tanım ve kavramlarını bilir İş sağlığı hizmetlerini tıbbi, teknik ve mevzuat boyutları ile tanımlar 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
4 İş kazaları tanımını ve korunma yollarını açıklar. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
5 Temel iş sağlığı yaklaşımını açıklayabilir Ulusal ve uluslararası yapılanmaları, temel kurum ve ilişkileri tanımlayabilir. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
6 İş sağlığında çalışana, ortama yönelik değerlendirmeleri ve mesleksel sağlık ölçütlerini bilir 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 1 1 1
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 0 0 0
  90