Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE UYARI LEVHALARI
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ISG128 Bahar 2 1 3 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Emre ÜNAL
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Var
Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans öğrencilerinin Sağlıklı olma ve iyilik halinin tanımı ve önemini kavramaları. Korunma politikaları ve çalışanın sağlığının korunması çalışmaları. Kişisel koruyucu donanımlar ve yasal düzenlemeler . Başlıca KKD türleri ve Kullanım yerleri .KKD Kullanımında dikkat edilmesi gereken Kurallar konusunda bilgi ve beceri edinmeleri amaçlanmıştır.
İçeriği Ön Lisans öğrencileri iş-Sağlık ilişkisi ve Koruyucu Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri ve Temel Sağlık hizmetleri kapsamında işyerinde yapılması gereken çalışmaları öğrenerek, işyerinde kullanılan Kişisel koruyucu donanımların çeşitlerini ve kullanım yerlerini öğrenecek,Ayrıca KKD ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenecektir.İşyerinde Kullanılan bir KKD örneğinde çalışanlarar örnek bir çalışan eğitimi yapabileceklerdir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı açıklar
2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlılık oluşturur.
3 Tehlikeleri tanıyabilmek, İş planlaması ve organizasyonu oluşturur.
4 İş sağlığı ve güvenvenliği eğitimleri oluşturur.
5 Yönetmelikte geçen önemli maddeleri değerlendirir.
6 Hangi kişisel koruyucu donanımın ne tür işlerde kullanılacağını gösterir.
7 Çalışma ortamında kişisel koruyucu donanımları kullananlar ve kullanmayanlarla ilgili olarak çalışmalar yapıp gösterir, Kayıt ve raporlama ile açıklar
8 Sağlık güvenlik işaretleri öğrenir. Yasaklayıcı, Uyarıcı, Zorunlu, Acil Çıkış ve İlkyardım gibi işaretler ve levhaları hakkında bilgi sahibi olur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 DERSİN TANITIMI VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Anlatım, sunum, ödev
2 İŞ-SAĞLIK İLİŞKİSİ, KORUNMA ,TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ Anlatım, sunum, ödev
3 BAŞLICA KKD TÜRLERİ VE KULLANIM YERLERİ Anlatım, sunum, ödev
4 BAŞ KORUYUCULAR, YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI Anlatım, sunum, ödev
5 EL-PARMAK KORUYUCULARI, İŞİTME KORUYUCULARI Anlatım, sunum, ödev
6 SOLUNUM KORUYUCULARI, GÖVDE KORUYUCULARI, AYAK KORUYUCULARI Anlatım, sunum, ödev
7 SINAV ÖNCESİ DERS TEKRARI Anlatım, sunum, ödev
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 GENEL VÜCUT KORUYUCULARI Anlatım, sunum, ödev
10 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARA RİSK YARATMAYAN EK KKD KULLANIMLARI Anlatım, sunum, ödev
11 KKD KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR Anlatım, sunum, ödev
12 KKD YÖNETMELİĞİ VE DİĞER YÖNETMELİKLERDEN KKD İLE İLGİLİ KISIMLARIN ANLATILMASI Anlatım, sunum, ödev
13 KKD YÖNETMELİĞİNDE GEÇEN ÖNEMLİ MADDELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME Anlatım, sunum, ödev
14 UYGULAMA ÇALIŞMASI, TEKNİK GEZİ DÜZENLENMESİ Anlatım, sunum, ödev
15 SINAV ÖNCESİ DERS TEKRARI Anlatım, sunum, ödev
16 SON SINAV SON SINAV

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Prof.Dr.Nazmi Bilir, Doç.Dr.Ali Naci Yıldız İRİS AKADEMİ/ RİSKMED
2 KKD YÖNETMELİĞİ resmigazete.gov.tr / mevzuat.gov.tr / çsgb.gov.tr / mmo.org.tr / imo.org.tr / emo.org.tr Tüisagisgfrm.com / bilgit.com İRİS AKADEMİ/ RİSKMED
3 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU resmigazete.gov.tr / mevzuat.gov.tr / çsgb.gov.tr / mmo.org.tr / imo.org.tr / emo.org.tr Tüisagisgfrm.com / bilgit.com İRİS AKADEMİ/ RİSKMED
4 4857 SAYILI İŞ KANUNU resmigazete.gov.tr / mevzuat.gov.tr / çsgb.gov.tr / mmo.org.tr / imo.org.tr / emo.org.tr Tüisagisgfrm.com / bilgit.com İRİS AKADEMİ/ RİSKMED

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı açıklar 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlılık oluşturur. 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
3 Tehlikeleri tanıyabilmek, İş planlaması ve organizasyonu oluşturur. 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
4 İş sağlığı ve güvenvenliği eğitimleri oluşturur. 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
5 Yönetmelikte geçen önemli maddeleri değerlendirir. 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
6 Hangi kişisel koruyucu donanımın ne tür işlerde kullanılacağını gösterir. 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
7 Çalışma ortamında kişisel koruyucu donanımları kullananlar ve kullanmayanlarla ilgili olarak çalışmalar yapıp gösterir, Kayıt ve raporlama ile açıklar 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
8 Sağlık güvenlik işaretleri öğrenir. Yasaklayıcı, Uyarıcı, Zorunlu, Acil Çıkış ve İlkyardım gibi işaretler ve levhaları hakkında bilgi sahibi olur. 2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 14 2 28
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 9 9
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 2 2
  106