Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ISG108 Bahar 3 0 3 5

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. İbrahim YÜCESOY
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı İş yerinde çalışma ortamına etki eden fiziksel etmenleri öğrenmek ve iş sağlığı ve güvenliği açısından bu etmenleri değerlendirebilmek
İçeriği Gürültü kavramı ve ölçülmesi / Gürültünün insan üzerine etkileri / Gürültüden korunma yöntemleri / Titreşim kavramı ve ölçülmesi / Titreşimin insan üzerine etkileri / Titreşimden korunma yöntemleri / Termal konfor kavramı ve çeşitleri / Çalışma ortamlarında iklimin değerlendirilmesi / Aydınlatma tanımı ve özellikleri / İş yerlerinde iyi aydınlatmanın şartları / Radyasyonun çeşitleri ve zararları / Radyasyondan korunma yöntemleri / Yüksek ve düşük basınç / Basınçtan korunma yolları

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Fiziksel risk etmenlerini tanırlar
2 Uygun bir çalışma ortamında olması gereken fiziksel şartları saptarlar
3 Fiziksel şartlara uygunsuzluk ile iş kazaları ve meslek hastalıkları arasındaki bağlantıyı kurarlar
4 İş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirleri belirtirler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Gürültü kavramı ve ölçülmesi ders anlatım
2 Gürültünün insan üzerine etkileri ders anlatım
3 Gürültüden korunma yöntemleri ders anlatım
4 Titreşim kavramı ve ölçülmesi ders anlatım
5 Titreşimin insan üzerine etkileri ders anlatım
6 Titreşimden korunma yöntemleri ders anlatım
7 Termal konfor kavramı ve çeşitleri ders anlatım
8 Ara sınav
9 Çalışma ortamlarında iklimin değerlendirilmesi ders anlatım
10 Aydınlatma tanımı ve özellikleri ders anlatım
11 İş yerlerinde iyi aydınlatmanın şartları ders anlatım
12 Radyasyonun çeşitleri ve zararları ders anlatım
13 Radyasyondan korunma yöntemleri ders anlatım
14 Yüksek ve düşük basınç ders anlatım
15 Basınçtan korunma yolları ders anlatım
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İş sağlığı ve güvenliği kanunu
2 Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
3 Çalışanların titreşim ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
4 Ergonomi (Alaettin SABANCI, Sarp Korkut SÜMER)
5 Mühendisler için ergonomi (Fatih C. BABALIK)
6 Akademik makaleler

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Fiziksel risk etmenlerini tanırlar 1͵2͵3͵5͵6͵11͵12͵13 1͵2
2 Uygun bir çalışma ortamında olması gereken fiziksel şartları saptarlar 1͵2͵3͵6͵11͵12͵13 1͵2
3 Fiziksel şartlara uygunsuzluk ile iş kazaları ve meslek hastalıkları arasındaki bağlantıyı kurarlar 1͵2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2
4 İş sağlığı ve güvenliği açısından alınması gereken tedbirleri belirtirler 1͵2͵3͵5͵6͵11͵12͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 1 4 4
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 1 6 6
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 1 8 8
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 1 2 2
10 Ödev 1 8 8
11 Ara Proje 1 4 4
12 Ara Uygulama 1 4 4
13 Son Proje 1 4 4
14 Son Uygulama 1 4 4
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  120