Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
İSG120 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Emre ÜNAL
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerinin öğrenilmesidir.
İçeriği İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı, bileşenleri, iş sağlığı ekibi, iş sağlığı etiği, duyarlı gruplar ile ülkeye özgü ve uluslararası öncelikleri, ulusal kuruluşları ve yaptırımlarını, uluslar arası kuruluşların dünya genelindeki yaptırımlarını içerir. İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini tanımlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirebilir ve derinleştirir.üzerinden uygulayabilme ve açıklayabilme.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinler arası etkileşimi kavrar, yorumlar ve değerlendirir
3 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kullanılan modelleri bilerek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda program geliştirme, yürütme ve değerlendirme konularına hakimdir.
4 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
5 İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler ve araçlar kullanarak çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit eder, bunlara bağlı politika ve stratejiler geliştirerek çözüm önerileri üretir
7 İş Sağlığı ve Güvenliği konularında araştırma planlar, yürütür, analiz eder ve yaptığı araştırmayı raporlaştırır
8 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal alanda yeri Ders Anlatımı
2 İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal kurumlardaki yaptırımları Ders Anlatımı
3 İş sağlığı ve güvenliğinin ulusal kurumlardaki dağılımı Ders Anlatımı
4 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin incelenmesi Ders Anlatımı
5 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin örneklenerek uygulamasının değerlendirilmesi. Ders Anlatımı
6 Uluslar arası iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarından ILO 'nun kuruluş amacı ve görevleri Ders Anlatımı
7 Uluslar arası iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarından WHO 'nun kuruluş amacı ve görevleri Sorular ve cevaplar
8 Ara sınav Ders Anlatımı
9 Uluslar arası iş sağlığı ve güvenliği kuruluşlarından OSHA 'nın kuruluş amacı ve görevleri Ders Anlatımı
10 İş Sağlığı ve güvenliği kanunun incelenmesi Ders Anlatımı
11 İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerindeki işveren devlet çalışan ilişkisinin incelenmesi Ders Anlatımı
12 İş sağlığı ve güvenliği kurullarının yetki ve sorumlulukları Ders Anlatımı
13 Kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iş sağlığı ve güvenliği konularındaki rolunun incelenmesi Ders Anlatımı
14 İş sağlığı ve güvenliği politikalarının incelenmesi Ders Anlatımı
15 Genel Tekrar Ders Anlatımı
16 Son Sınav Sorular ve cevaplar

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Işçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Mevzuatı

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %30 Ara Sınav Ara Sınav
2 %20 Ödev Ödev
3 %50 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirebilir ve derinleştirir.üzerinden uygulayabilme ve açıklayabilme. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
2 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinler arası etkileşimi kavrar, yorumlar ve değerlendirir 1͵2͵3͵5͵7͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
3 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kullanılan modelleri bilerek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda program geliştirme, yürütme ve değerlendirme konularına hakimdir. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
4 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi sahibidir. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
5 İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
6 İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler ve araçlar kullanarak çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit eder, bunlara bağlı politika ve stratejiler geliştirerek çözüm önerileri üretir 1͵2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
7 İş Sağlığı ve Güvenliği konularında araştırma planlar, yürütür, analiz eder ve yaptığı araştırmayı raporlaştırır 1͵2͵3͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
8 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunur. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵10͵11͵12͵13 1͵2͵3
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 2 3 6
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 3 3
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 1 8 8
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 3 3
16 Son Sınav 0 0 0
  90