Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı Ve Güvenliği

Ders Bilgileri

ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ATA102 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Üyesi Murat KÖYLÜ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Yaşanan geçmişi inceleyip araştırarak; dünümüzü bilmek, geleceğimizi nasıl kuracağımız konusunda bizlere yol gösterici olur. Geçmişini bilmeyen toplumların, gelecekleri aydınlık ve başarılı olamaz. Tarihsel gelişmeleri, sebepleri ile birlikte ele alıp değerlendirmek gerekir. Tarihsel olaylar, olayın geçtiği dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile yakından ilgilidir. Bu değerler incelenmeden, aralarındaki ilişki araştırılmadan tarihsel olayların gerçekçi olarak değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Bugünkü olanaklarla tarihsel olaylara bakıp değerlendirmek tarih bilimi ile bağdaşmaz. Türk İnkılabının hangi tarihi koşullar içinde gerçekleştirildiğini bilmek gerekir ki varoluşumuzun mucizesini kavrayabilelim.
İçeriği Üniversite gençliğine millet ve vatan sevgisini aşılayarak Atatürk ilkelerine bağlı: Atatürkçü gençler olarak yetişmelerini sağlamak, demokrasi bilinçlerini geliştirerek, çağdaş demokratik yönetim düzeyine hangi aşamalardan geçerek ulaştığımızı kavratmaktır. Türk gençlerine, günümüzün ve geleceğin sorunlarını Atatürkçü yaklaşımla çözüm önerileri getirecek tutum, davranış ve yeteneği kazandırarak vatandaşlık bilinci, demokrasiye olan inançlarını güçlendirmektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Milli Mücadele`nin başlamasını sağlayan nedenler, işgallere karşı başlatılan mücadele ile isyan bildirgesi olan Amasya Genelgesi`nin önemini kavramak.
2 Ulusun çeşitli bölgelerinde başlatılan Kuva-yı Milliye hareketi, kongreler ile yeni Türk Devleti`nin ilk organı olan TBMM`nin kurulmasının önemini kavramak.
3 Topyekün direncin Sakarya Muharebesi ve sonrasında Büyük Taarruz`la zaferle sonuçlanmasının altındaki vatan sevgisini anlamak.
4 Yıllardır savaşan, savaşlarda yenilen, geri çekilen bir ülkede üretimin tamamen durduğu; olayları sadece tevekkülle seyreden milletimize, dünyanın en donanımlı uluslarına ve ordularına karşı mücadele bilincini kazandıran liderin hangi özellikleri olduğu.
5 Medeni bir dünyada yaşamak için Atatürk İnkılabının tarihsel anlamını kavrayarak gençlerimize tarih bilinci aşılıyarak özgüvenlerini geliştirmek,
6 Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve devrimleri hayat felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğine inanan gençler yetiştirmek,
7 1923-1930 Döneminde yaşanan siyasi gelişmeler ve inkılapların önemini kavramak
8 1930 ve sonrası yaşanan siyasi gelişmelerin günümüz Türkiye`sine kadar uzanan siyasi dönüşümünü anlamaya çalışmak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Milli Mücadele döneminin Başlaması ve Amasya Genelgesi Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
2 Kongreler ve TBMM Meclisinin Açılması Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
3 Sakarya Meydan Muharebesi Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
4 Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Anlaşması Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
5 Lozan Anlaşması Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
6 Halifeliğin Kaldırılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1921 Anayasasının Kabulü Türk Medeni Kanunu Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
7 Cumhuriyetin İlanı ve Yeni Türk Devleti`nin Kurulması Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
8 Ara Sınav
9 Çok Partili Döneme Geçiş Terakiperver Cumhuriyet Fırkası`nın Kurulması Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
10 Şeyh Sait İsyanı ve Atatürk`e karşı yapılan Süikast Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
11 Cumhuriyet`in 1923-1930 Döneni yapılan inkılaplar. Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
12 Hoybun Örgütü ve Ağrı İsyanları Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
13 1930-1938 Dönemi Türk ve Dünya`daki Siyasi Gelişmeler Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
14 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Dersim İsyanı Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
15 Atatürk İlkelerini Genel Bakış Atatürkçülüğü Bütünleyen İlkeler II. Dünya Savaşı Öncesi Komsularla Yaptığımız Antlaşmalar Anlatım, Sunum, Tartışma, Araştırma
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk Temel Kaynak
2 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam II. III. Ciltler Yardımcı Kaynak
3 Lord Kinros, Atatürk Yardımcı Kaynak
4 Murat Köylü, Türk İnkılabı, Mustafa Kemal Atatürk Dönemi 1919-1938 Temel Kaynak
5 Dönem ile ilgili her türlü yazılı ve elektronik belge Yardımcı Kaynak
6 Murat Köylü, Türk Siyasi Tarihi (1789-1980), Kripto Yayınları Temel Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %20 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav
3 %20 Dönem Ödevi Dönem Ödevi

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Milli Mücadele`nin başlamasını sağlayan nedenler, işgallere karşı başlatılan mücadele ile isyan bildirgesi olan Amasya Genelgesi`nin önemini kavramak. 18 1͵2
2 Ulusun çeşitli bölgelerinde başlatılan Kuva-yı Milliye hareketi, kongreler ile yeni Türk Devleti`nin ilk organı olan TBMM`nin kurulmasının önemini kavramak. 18 1͵2
3 Topyekün direncin Sakarya Muharebesi ve sonrasında Büyük Taarruz`la zaferle sonuçlanmasının altındaki vatan sevgisini anlamak. 18 1͵2
4 Yıllardır savaşan, savaşlarda yenilen, geri çekilen bir ülkede üretimin tamamen durduğu; olayları sadece tevekkülle seyreden milletimize, dünyanın en donanımlı uluslarına ve ordularına karşı mücadele bilincini kazandıran liderin hangi özellikleri olduğu. 18 1͵2
5 Medeni bir dünyada yaşamak için Atatürk İnkılabının tarihsel anlamını kavrayarak gençlerimize tarih bilinci aşılıyarak özgüvenlerini geliştirmek, 18 1͵2
6 Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve devrimleri hayat felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğine inanan gençler yetiştirmek, 18 1͵2
7 1923-1930 Döneminde yaşanan siyasi gelişmeler ve inkılapların önemini kavramak 18 1͵2
8 1930 ve sonrası yaşanan siyasi gelişmelerin günümüz Türkiye`sine kadar uzanan siyasi dönüşümünü anlamaya çalışmak. 18 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 10 1 10
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 7 2 14
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 1 1 1
10 Ödev 1 1 1
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  60