Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Ders Bilgileri

MESLEKİ UYGULAMA I
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ADS253 Güz 0 24 6 12

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Meltem GÜNGÖR
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilerin görmüş oldukları teorik bilgileri işbaşında deneme ve deneyerek yerinde öğrenmelerinin sağlanması, bu yolla işletme ile tanışmaları ve sektöre girişleri için uygun ortamın oluşturularak motive edilmeleridir.
İçeriği Mesleki uygulama öğrencilerin sağlık kurumlarında eğitim öğretim dönemi boyunca haftanın belirli günlerinde iş deneyimi kazanılmasını öngörmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir.
2 Çeşitli veri tabanları kullanarak alana özgü bilgi kaynaklarına ulaşabilecektir.
3 Edindiği bilgileri resmi bir rapor halinde sunabilecektir.
4 Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir.
5 Staj yapılan kurum/şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.
6 Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verilmemiş yeni bilgi/beceri edinebilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
2 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
3 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
4 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
5 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
6 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
7 Ara sınav
8 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
9 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
10 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
11 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
12 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
13 Mesleki deneyim Gözlem ve Uygulama
14 Final
15
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir. 1͵2͵3͵4͵6͵7͵10 1͵2
2 Çeşitli veri tabanları kullanarak alana özgü bilgi kaynaklarına ulaşabilecektir. 6͵7͵8͵9͵11͵12͵13 1͵2
3 Edindiği bilgileri resmi bir rapor halinde sunabilecektir. 1͵2͵3͵4͵5͵6͵7͵8͵9͵10͵11͵12͵13͵14 1͵2
4 Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir. 1͵2͵3͵5͵7͵10͵13 1͵2
5 Staj yapılan kurum/şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir. 2͵6͵7͵8͵14 1͵2
6 Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verilmemiş yeni bilgi/beceri edinebilecektir. 1͵2͵3͵5͵6͵7͵9͵10͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 24 336
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 0 0 0
  336