Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Ders Bilgileri

ENDODONTİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ADS241 Güz 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Melis YILMAZ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Bu ders endodontik diş tedavisinde kliniğinde muayene öncesinde hekimin ihtiyacı olan ortam ve şartların hazırlanmasını öğretmeyi ve muayene ve rehabilitasyon sırasında hekime gerekli el aletleri ve malzemelerin teminini eğitimini vermeyi amaçlar.
İçeriği Endodontiye Giriş / Pulpa Histolojisi, Fizyolojisi ve Patolojisi / Endodontide Kullanılan Malzemeler / Endodontik Radyografi Teknikleri / Endodonti Kliniğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon / Kuafaj ve Pulpa Amputasyonunda Asiste Uygulamaları / Kök Kanal Tedavisinde Asiste Uygulamaları / Endodontide Acil Tedavilerde Asiste Uygulamaları / Dental Travmaların Tedavisinde Asiste Uygulamaları / Retreatment İşlemlerinde Asiste Uygulamaları / Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonunda Asiste Uygulamaları / Endodontik Tedavide Başarı ve Dört Elli Uygulama / Interdisipliner İlişkiler, Konsülte ve Sevk Süreci

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Endodontik el aletlerini tanır.
2 Üniti kullanıma hazırlar.
3 Hastayı muayeneye ve rehabilitasyona hazırlar
4 Endodonti Kliniğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu açıklar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Endodontiye Giriş Anlatım, Sunum
2 Pulpa Histolojisi, Fizyolojisi ve Patolojisi Anlatım, Sunum
3 Endodontide Kullanılan Malzemeler Anlatım, Sunum
4 Endodontik Radyografi Teknikleri Anlatım, Sunum
5 Endodonti Kliniğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Anlatım, Sunum
6 Kuafaj ve Pulpa Amputasyonunda Asiste Uygulamaları Anlatım, Sunum
7 Kök Kanal Tedavisinde Asiste Uygulamaları Anlatım, Sunum
8 Ara sınav
9 Endodontide Acil Tedavilerde Asiste Uygulamaları Anlatım, Sunum
10 Dental Travmaların Tedavisinde Asiste Uygulamaları Anlatım, Sunum
11 Retreatment İşlemlerinde Asiste Uygulamaları Anlatım, Sunum
12 Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonunda Asiste Uygulamaları Anlatım, Sunum
13 Endodontik Tedavide Başarı ve Dört Elli Uygulama Anlatım, Sunum
14 Interdisipliner İlişkiler, Konsülte ve Sevk Süreci Anlatım, Sunum
15 Genel Değerlendirme Anlatım, Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Endodonti Prof.Dr.Tayfun Alaçam. Endodontide Tanı ve Tedaviler Prof. Dr. Kemal Çalışkan

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Endodontik el aletlerini tanır. 1 1͵2
2 Üniti kullanıma hazırlar. 1 1͵2
3 Hastayı muayeneye ve rehabilitasyona hazırlar 1 1͵2
4 Endodonti Kliniğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu açıklar 1 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 0 0 0
  60