Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Ders Bilgileri

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ADS132 Bahar 2 0 2 2

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Dr. Suna KIZILYILDIRIM
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilerin temel mikrobiyoloji konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu ders, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili temel kavramları ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için alınması gereken önlemleri kazandırır. Her türlü sterilizasyon ve dezenfeksiyon yönteminin prensiplerini öğrenmek, aseptik çalışma prensiplerini edinmek.
İçeriği Bakteri, mantar, parazit ve virüsler hakkında genel bilgiler. Mikroorganizmalarda üreme ve metabolizma, mikroorganizma konak arası ilişkiler, normal mikrop florası ve mikroorganizmaların bulaşma yolları. Temel bağışık yanıt, antibiyotiklerin etki ve direnç mekanizmaları. Tıbbi önemi olan bakteri, mantar, parazit ve virüs hastalıkları. Bulaşıcı hastalıklara özgü güncel kuramsal bilgiyi açıklar. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını değerlendirir ve özellikle kan, vücut sıvı ve salgılarıyla temasla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılanmanın önemini tanımlar. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin en başında yer alan el yıkama ve el antisepsisinin önemini açıklar. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin en başında yer alan el yıkama ve el antisepsisinin önemini açıklar. İzolasyon tipleri ve uygun korunma önlemlerini açıklar. Çapraz enfeksiyonların gelişiminin önlenmesi için alınacak önlemleri açıklar.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları, aseptik çalışma prensipleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Öğrencilerin temel mikrobiyoloji konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır
2 Bulaşıcı hastalıklara özgü güncel kuramsal bilgiyi açıklar.
3 Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını değerlendirir ve özellikle kan, vücut sıvı ve salgılarıyla temasla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılanmanın önemini tanımlar.
4 Enfeksiyon kontrol önlemlerinin en başında yer alan el yıkama ve el antisepsisinin önemini açıklar.
5 Çapraz enfeksiyonların gelişiminin önlenmesi için alınacak önlemleri açıklar.
6 Sterilizasyon yöntemlerini bilir
7 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibidir

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Mikrobiyolojiye Giriş Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
2 Mikroorganizmalar; Bakteriler, Virüsler, Mantarlar Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
3 Konak Savunmaları Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
4 Tanı Mikrobiyolojisi Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
5 Enfeksiyon Hastalıklarının Esasları ve Kaynakları Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
6 Enfeksiyon Hastalıklarının Kliniği ve Patogenezi Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
7 Antimikrobiyaller ve Etki Mekanizmaları Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
8 Ara Sınav
9 İmmünoloji Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
10 Bağışıklık, Savunma Mekanizması, Aşı ve Profilaksi Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
11 Çapraz Enfeksiyon Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
12 Enfeksiyon Kontrolü Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
13 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
14 Atık Çeşitleri ve Tıbbi Atık Kontrolü Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
15 Genel Değerlendirme Anlatım, Powerpoint sunumu, Soru-cevap, Laboratuvar
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Prof.Dr.Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları
2 Büke M. Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri İle Tanımı., İzmir Güven Kitabevi; 2006,
3 Doğanay M,Ü nal S,Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonu Derneği Yayın No:1, Bilimsel Tıp Kitabevi; 2003
4 Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklama Bilimi 1994Bilgehan H. Klinik Mikrobiyolojik Tanı 2004

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Öğrencilerin temel mikrobiyoloji konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır 4͵5͵6͵8 1͵2
2 Bulaşıcı hastalıklara özgü güncel kuramsal bilgiyi açıklar. 4͵5͵6͵8 1͵2
3 Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını değerlendirir ve özellikle kan, vücut sıvı ve salgılarıyla temasla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı aşılanmanın önemini tanımlar. 4͵5͵6͵8 1͵2
4 Enfeksiyon kontrol önlemlerinin en başında yer alan el yıkama ve el antisepsisinin önemini açıklar. 4͵5͵6͵8 1͵2
5 Çapraz enfeksiyonların gelişiminin önlenmesi için alınacak önlemleri açıklar. 4͵5͵6͵8 1͵2
6 Sterilizasyon yöntemlerini bilir 4͵5͵6͵8 1͵2
7 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibidir 4͵5͵6͵8 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 7 7
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 9 9
16 Son Sınav 1 1 1
  60