Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Ders Bilgileri

DENTAL TERMİNOLOJİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ADS135 Güz 2 0 2 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Dr. Öğr. Ü. Besime Ahu KAYNAK
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrenciler tıp ve diş hekimliği ile ilgili teminolojiyi bilir ve bu bilgilerini uygulayabilir
İçeriği Dersin içeriği: Terminolojiye giriş ve Kök kavramı. Genel tıbbi terminoloji. Genel diş hekimliği terminolojisi. Diş Hekimliğinde Oral Diagnoz ve radyoloji ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Cerrahi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Sabit protezle ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Hareketli protez ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde ÇeneYüz Protezi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Konservatif Tedavi ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Endodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Pedodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Ortodonti ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde Periodontolojii ile ilgili terminoloji. Diş Hekimliğinde İmplantoloji ile ilgili terminoloji.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Diş yapısını bilir
2 Dişte kullanılan terminolojiyi bilir
3 Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek
4 Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı (doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Genel Tıp ve Diş Hekimliği Tarihi Anlatım, Sunum
2 Ülkemizde Diş Hekimliği Tarihi Anlatım, Sunum
3 Dünya’da ve Ülkemizde Dental Meslekler ve Eğitimleri Anlatım, Sunum
4 Temel, Dahili, Cerrahi Tıp Bilimleri Sınıflandırması Anlatım, Sunum
5 Temel ve Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Sınıflandırması Anlatım, Sunum
6 Anatomik ve Morfolojik Terimler Anlatım, Sunum
7 Dental ve Periodontal Hastalıklara İlişkin Kavramlar Anlatım, Sunum
8 Ara Sınav
9 Tanısal Amaçlı Terimler Anlatım, Sunum
10 Tedavi Amaçlı Terimler Anlatım, Sunum
11 Medikal ve Dental Operasyonel Terimler Anlatım, Sunum
12 Asepsi, Antisepsi Kavramları Anlatım, Sunum
13 Protokol Defteri, Konsültasyon, Epikriz, Rapor Terminolojisi Anlatım, Sunum
14 Dört Elli Diş Hekimliğinde Klinik Yardımın Önemi Anlatım, Sunum
15 Genel Değerlendirme Anlatım, Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yönetimi, Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN, 2013, Palme Yayıncılık
2 Diş Hekimliğinde Maddeler Bilgisi, J.Anthony von Fraunhofer Çeviri:Nuran Özyemişçi CEBECİ, 2015, Atlas

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Diş yapısını bilir 4͵5͵6 1͵2
2 Dişte kullanılan terminolojiyi bilir 4͵5͵6 1͵2
3 Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek 4͵5͵6 1͵2
4 Dental problemlerin çözümüne yönelik tanı ve tedavi planlaması ve güvenli, kanıta dayalı (doğruluğu kanıtlanmış) uygulamaları yapabilmek 4͵5͵6 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 9 9
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 11 11
16 Son Sınav 1 1 1
  120