Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Ders Bilgileri

HASTA PSİKOLOJİSİ VE İLETİŞİMİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ADS139 Güz 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Fatma Türkan ERCAN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Öğrencilere insan ilişkileri konusunda bilgi ve becer kazandırılması amaçlanmaktadır. Sekreterlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, davranış ve görünümün kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçeriği İletişimin önemi ve etkili iletişim kurma yolları, iletişim türleri, farklı özellikteki kişilerle iletişim, empati. Halkla ilişkilerin tanımı, özelliği, telefon ile konuşma, beden dili, protokol kuralları, kurumu halka tanıtma yolları, iş ortamında stres ve baş etme yolları

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Kendinin ve başkalarının özelliklerini tanır.
2 İş ortamında etkili iletişim kurmayı ayırt eder.
3 Aile içinde ve diğer ortamlarda etkili iletişim kurmayı tanır.
4 Empati kurmayı ayırt eder.
5 Mutlu ve başarılı olmada olumlu düşünmenin önemini ayırt eder
6 Müşteri memnuniyeti ve kurumu halka tanıtma yollarını tanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Psikoloji ile İlgili Temel Kavramlar Anlatım, Sunum
2 Bireyin Hastalığa Tepkileri ve Psikolojik Yaklaşım Anlatım, Sunum
3 Kronik Hastalıklar ve Terminal Dönemde Hasta Psikolojisi Anlatım, Sunum
4 Travma ve Kayıplarda Hasta Psikolojisi Anlatım, Sunum
5 Pediatrik Hastalarda Psikolojik Destek ve Yaklaşım Anlatım, Sunum
6 Geriatrik Hastaya Psikolojik Destek ve Yaklaşım Anlatım, Sunum
7 Sosyal Hizmete Muhtaç Hasta ve Yaralılara Psikolojik Destek Anlatım, Sunum
8 Ara Sınav
9 İletişim Öğeleri, Koşulları ve Engelleri Anlatım, Sunum
10 Sağlık İletişiminde Hedef Kitle ve İletişim Düzeyi Anlatım, Sunum
11 Sağlık Personeli-Hasta Arasında Aktif İletişim Süreci Anlatım, Sunum
12 Görüşme Teknikleri Anlatım, Sunum
13 Hasta Tipleri ve Yaklaşım Biçimleri Anlatım, Sunum
14 Beden Dili ve Diksiyon Anlatım, Sunum
15 Genel Değerlendirme Anlatım, Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Özer, K., İletişim Becerisi, İstanbul, 1995.
2 Ataklı. A, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Sağlık eğitim vakfı, Ankara, 2001

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Kendinin ve başkalarının özelliklerini tanır. 2͵3͵12 1͵2
2 İş ortamında etkili iletişim kurmayı ayırt eder. 2͵3͵12 1͵2
3 Aile içinde ve diğer ortamlarda etkili iletişim kurmayı tanır. 2͵3͵12 1͵2
4 Empati kurmayı ayırt eder. 2͵3͵12 1͵2
5 Mutlu ve başarılı olmada olumlu düşünmenin önemini ayırt eder 2͵3͵12 1͵2
6 Müşteri memnuniyeti ve kurumu halka tanıtma yollarını tanır. 2͵3͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  90