Meslek Yüksekokulu
Ağız Ve Diş Sağlığı

Ders Bilgileri

TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ADS248 Bahar 2 0 2 4

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Ön Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Muharrem ARMUTLU
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Deontolojinin tanımı ve içeriği,diş hekimliği tarihi,sağlık personelinin kendine karşı görevleri, hastanın özel yaşamına saygı,yardımcı personel ? hekim ilişkisi, yardımcı personel ? hasta ilişkisi, sağlık personelinin meslektaşlarına karşı görevleri,ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi, sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimi ,meslek felsefesi profesyonellik konularında bilgi vermektir.
İçeriği Deontolojinin tanımı ve içeriği, yardımcı personel ? hekim ilişkisi,yardımcı personel ? hasta ilişkisi, sağlık personelinin kendine karşı görevleri, hastanın özel yaşamına saygı

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Etik kavramını ve etik ilkeleri tanır.
2 Meslek etiği ve meslek mensuplarının davranışlarını biçimlendiren faktörleri tanır
3 Etik dışı davranışları ayırt eder
4 Mesleki ve sosyal sorumluluğunu ayırt eder
5 Etik açıdan Türk toplumunu tanır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Diş hekimliği Tarihçesi, Etik tanımı, Etik-Ahlak farkı Anlatım, Sunum
2 Etik: Tarihçe, Temel Kavramlar, Alanlar Anlatım, Sunum
3 Etik: İlkeler, Felsefe, Etik Anlatım, Sunum
4 Mesleki Etik, Mesleki Etik İlkeler Anlatım, Sunum
5 İş Hayatında Etik, Etik Dışı Konular, Mesleki Yozlaş Anlatım, Sunum
6 Sağlıkla İlgili Yasal Düzenlemeler, Deontoloji Anlatım, Sunum
7 Sağlık Kuruluşlarında Sorumluluk ve Personel Sorumlulukları Anlatım, Sunum
8 Ara Sınav
9 Hasta Hakları, Çalışan Hakları, Güvenlik Anlatım, Sunum
10 Çalışma Ortamında İlişkiler ve Etik Yaklaşımlar Anlatım, Sunum
11 Kriz Yönetimi Anlatım, Sunum
12 Kamu Görevinde Etik Davranış İlkeleri Anlatım, Sunum
13 Sosyal Sorumluluk ve Etik Anlatım, Sunum
14 Sağlıkta Oluşan Etik Sorunlar ve Çözüm Düşünceleri Anlatım, Sunum
15 Genel Değerlendirme Anlatım, Sunum
16 Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Kurban, M., S.A.Öztaşçı,Tıbbi etik ve meslek tarihi, Palme yayıncılık, Ankara, 2000
2 Uzel, İ. Tıp tarihi ve deontoloji (tıbbi etik) ders notları, Gazi Üniversitesi, 1992

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Etik kavramını ve etik ilkeleri tanır. 1͵2͵12 1͵2
2 Meslek etiği ve meslek mensuplarının davranışlarını biçimlendiren faktörleri tanır 1͵2͵3͵11͵12 1͵2
3 Etik dışı davranışları ayırt eder 1͵2͵11͵12 1͵2
4 Mesleki ve sosyal sorumluluğunu ayırt eder 1͵2͵11͵12 1͵2
5 Etik açıdan Türk toplumunu tanır 1͵2͵11͵12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 8 8
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 10 10
16 Son Sınav 1 1 1
  90