Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

MİTOLOJİ
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC472 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Okt. HÜLYA SOLMAZ
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin hayal güclerini arttırmak, mitolojik konular ve karakterlerden yararlanarak tasarımlarında farklılık kazanmalarını sağlamak, Varolan tasarımların detaylarını ve altyapılarını çözebilme ve farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilme yetisine sahip olmasını sağlamak.
İçeriği Bu derste öğrenciler Powerpoint sunum, tartışma ve okumalarla Yunan-Dünya Mitoloji konu ile karakterlerini tanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Mitolojinin önemini algılar.
2 Mitolojik tema ve karakterlerden yararlanmayı benimser.
3 Yapılacak tasarım oluşturmada ve varolan tasarımları yorumlamada mitolojik verileri kullanır.
4 Yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama, analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tanımlar ve kökenler Teorik Anlatım ve Sunum
2 Ortadoğu Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
3 Ortadoğu Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
4 Mısır Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
5 Klasik Yunan Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
6 Klasik Yunan Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
7 Roma Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
8 Arasınav Klasik
9 Roma Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
10 Hint Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
11 Doğu Asya Mitolojisi(Çin ve Japonya) Teorik Anlatım ve Sunum
12 Doğu Asya Mitolojisi(Çin ve Japonya) Teorik Anlatım ve Sunum
13 Orta Asya Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
14 Afrika Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
15 Amerika Mitolojisi Teorik Anlatım ve Sunum
16 Final sınavı Klasik

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Azra ERHAT / Mitoloji sözlüğü
2 Hasan Ali Yücel / Homeros İlyada
3 Kathleen SEARS / Mitoloji 101
4 Cömert Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi, DEKİ yayınları, Istanbul 2008
5 Hesiedos, İşler ve Günler, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2010

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Mitolojinin önemini algılar. 7 1͵2
2 Mitolojik tema ve karakterlerden yararlanmayı benimser. 1͵7 1͵2
3 Yapılacak tasarım oluşturmada ve varolan tasarımları yorumlamada mitolojik verileri kullanır. 2 1͵2
4 Yapılmış çalışma ve projeleri yorumlama, analiz ve değerlendirme yetkinliğine sahip olabilme 13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 0 0 0
8 Ara Sınav 1 3 3
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 0 0 0
16 Son Sınav 1 3 3
  90