Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

TARİHİ ÇEVREDE KORUMA II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC468 Bahar 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) YOK
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Ögr. Gör. Dr. Ayşe MANAV
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar
Staj Durumu Yok
Amacı Tarihi çevre koruma bilincini oluşturmak ve geliştirmek. Yaşanılan çevreye karşı, koruma bilinci içerisinde yaklaşarak, çözüm üretebilmek. Tarihi çevre bileşenleri ve koruma tekniklerini bilmek.
İçeriği Tarihi çevrenin korunması konusunda ulusal ve uluslararası gelişim süreci. Korumanın sürekliliği ve ilgili olduğu diğer çalışma alanları. Tarihi çevre koruma teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Tarihi çevrenin korunması konusunda bilgi sahibi olmak
2 Öğrencinin yaşadığı şehirde, kent koruması konusunda yorum yapabilecek bilgiye sahip olması
3 Bir kentsel koruma projesi ekibinde yer alıp, ekip çalışması yürütebilme yetisi kazanmak
4 Tarihi çevrenin korunması hakkında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tarihi çevre koruma kavramı ve tarihi çevrenin bileşenleri Anlatım
2 Uluslarası boyutta tarihi çevre koruma düşüncesinin yasal gelişimi- Ulusal boyutta tarihi çevre koruma düşüncesinin yasal gelişimi Anlatım
3 Ören yeri- Sit Alanı ve çeşitlerinin tanınması Anlatım
4 Yönetim Planı ve UNESCO Anlatım
5 Kent içi gezi veya ilgili konu alanında çalışma yapmış bir konuşmacı ile sohbet Anlatım
6 Mersin Kentsel Sit Alanı Çalışması Gezi
7 Alan Çalışması Doğrultusunda Öğrenci Sunumları Tartışma
8 Arasınav Arasınav
9 Tarsus Kentsel Sit Alanı Çalışması Gezi
10 Alan Çalışması Doğrultusunda Öğrenci Sunumları Tartışma
11 Alahan Manastırı ören yeri ve çevresi alan çalışması Gezi
12 Alan Çalışması Doğrultusunda Öğrenci Sunumları Tartışma
13 Soli Pompeipolis Alan Çalışması Gezi
14 Alan Çalışması Doğrultusunda Öğrenci Sunumları Tartışma
15 Final öncesi konuların tekrarı ve sınav hakkında bilgilendirme Tartışma
16 Son Sınav Son Sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 CEVAT ERDER-TARİHİ ÇEVRE BİLİNCİ- ODTÜ MİMARLIK FAK. YAYIN NO:24
2 ZEYNEP AHUNBAY- TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON- YEM YAYINLARI- 4.BASKI
3 CAN BİNAN- Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası Evrim Süreci, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Istanbul, 1999
4 ICOMOS ULUSLAR ARASI TÜZÜK METİNLERİ
5 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Tarihi çevrenin korunması konusunda bilgi sahibi olmak 7 1͵2
2 Öğrencinin yaşadığı şehirde, kent koruması konusunda yorum yapabilecek bilgiye sahip olması 6 1͵2
3 Bir kentsel koruma projesi ekibinde yer alıp, ekip çalışması yürütebilme yetisi kazanmak 9 1͵2
4 Tarihi çevrenin korunması hakkında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek 2͵9 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 1 1
16 Son Sınav 1 2 2
  90