Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

DEPREME DAYANIKLI TASARIM
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC436 Bahar 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) Yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Bölüm Eğiticileri
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar Yok
Staj Durumu Yok
Amacı Mimari tasarımın/formun kendisi aracılığı ile binaların deprem esmasında daha güvenli olabileceği konusunda bilgi ve deneyim aktarmak.
İçeriği Deprem Nedir, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Tanıtımı, Düzenli Yapı ve Düzensiz Yapı Kavramları, Plan ve Kesit Düzlemlerindeki Düzensizlikler, Düzgün Geometrik Formların Depren Esnasındaki Performansları, Deprem Dilatasyonlarının Yararları ve Oluşturma Detayları, Depremde Hasar Görmüş Yapıların Örnekler Üzerinden Hasar Görme Nedenlerinin Tespit Ettirilmesi, Teknolojinin Desteği Aracılığı ile Deprem Güvenli Yapı Eldesi-İlgili Teknolojilerin Tanıtımı

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 ‘Depreme Dayanıklı Tasarım’ kavramlarının içeriklerini anlama
2 ‘Depreme Dayanıklı Tasarım’ kavramlarının uzantılarını anlama
3 ‘Deprem ve Tasarım’ kavramlarını deneyimsel ilişkiler açısından kavrama
4 ’Depreme Dayanıklı Tasarım ‘ konusunda kendilerini geliştirme;

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İçerik ve Amaç, Deprem Nedir, Türkiye'de ve Dünyada Büyük Depremlerde Hasrar Görmüş Binaların Formlarının/Tasarımlarının Değerlendirilmesi. Teorik Anlatım
2 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin Felsefesinin Tanıtımı ve Mimari Tasarımı İlgilendiren Bölümlerinin Şekil ve Örnekler Üzerinden Anlatımı. Teorik Anlatım
3 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin Düzenli-Düzensiz Yapılar, Planda/Kesitte Düzensizlikler, Bina Önem Katsayılarının Örnekler Üzerinden Anlatımı. Teorik Anlatım
4 Depremde Hasar Görmüş Yapıların Hasar Görme Nedenleri/Hasarın Oluşmasını Engelleme Yöntemlerinin Öğrencilere Tespit Ettirtilmesi. Teorik Anlatım
5 'Yerinde Yapım Sistemler ile Prefabrik Sistemlerin Deprem Güvenliği Açısından Karşılaştırılması-Teknolojinin Konuya Olan Desteğinin İncelenmesi. Teorik Anlatım
6 Deprem İzolatörleri ve Ardgerilmeli-AlaSava Yapım Teknolojisinin Tanıtımı. Teorik Anlatım
7 Bu Derste Neler Öğrendik Sorusu Başlığı Altında Öğrencilerin Konu Hakkındaki Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi ve Ara Sınava Hazırlık. Teorik Anlatım
8 Ara Sınav.
9 Ara Sınav Sorularının Cevaplarının Gözden Geçirilmesi. Proje/Ödevin tanıtımı. Teorik Anlatım
10 Öğrencilerin Daha Önceki Yarı Yıllarda Yaptıkları Mimari Tasarımlarını Deprem Güvenli Yapı Tasarımı Konusundaki Bilgileri ile Tekrar Ele Almaları-Tasarlamaları-Düzenlemeleri ya da Seçecekleri Yeni bir Konuyu Deprem Güvenli Tasarım İlkeleri Işığında Atölye Çalışması ile Sağlanması.Konuyu Deprem Güvenli Tasarım İlkeleri Işığında Atölye Çalışması ile Sağlanması. Teorik Anlatım
11 10.Haftada İşlenen Konunun Atölye Ortamında Devamı.geliştirilmesi. Teorik Anlatım
12 10.Haftada İşlenen Konunun Atölye Ortamında Devamı. Teorik Anlatım
13 10.Haftada İşlenen Konunun Atölye Ortamında Devamı. Teorik Anlatım
14 10. Haftada Başlanan Konuyu ; Önsöz, Rapor, Plan, Kesit, İki Adet Detaydan oluşan Proje/Ödev formatında teslim almak. Teorik Anlatım
15 Final sınavına hazırlık Teorik Anlatım
16 Final sınavı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Semih S. Tezcan (2004). Bir Mimarın Seyir Defteri,
2 E. Erman (2002). Deprem Bilgisi ve Deprem Güvenli Mimari Tasarımı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi. 975-429-197-7
3 Internet bazlı kaynaklar

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 ‘Depreme Dayanıklı Tasarım’ kavramlarının içeriklerini anlama 3͵10 1͵2
2 ‘Depreme Dayanıklı Tasarım’ kavramlarının uzantılarını anlama 3͵10 1͵2
3 ‘Deprem ve Tasarım’ kavramlarını deneyimsel ilişkiler açısından kavrama 13 1͵2
4 ’Depreme Dayanıklı Tasarım ‘ konusunda kendilerini geliştirme; 1͵3͵13 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 5 5
8 Ara Sınav 1 2 2
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 4 5 20
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 5 5
16 Son Sınav 1 2 2
  90