Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC454 Bahar 2 0 2 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr.Gör.Sabri KALKAN
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu dersin amacı; iş güvenliği ve sağlığı tanım ve kavramlarını, iş kazalarından korunma yöntemlerini, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi edinmeyi ve risk analizi okuma ve yapmayı hedefler.
İçeriği İş güvenliği ve işçi sağlığı, meslek hastalıkları ve kazaları, risk analizi, ulusal ve uluslararası bazda iş sağlığı ve güvenliği ve ilgili mevzuatlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Tehlikeleri Tanımlayabilmek
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek
3 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak
4 Kayıt ve raporlama yapabilmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 5510 sayılı kanun Ders anlatımı, Sunum
2 4857 sayılı kanun Ders anlatımı, Sunum
3 6331 sayılı kanun Ders anlatımı, Sunum
4 6331 sayılı kanun Ders anlatımı, Sunum
5 Temel İSG kavramları Ders anlatımı, Sunum
6 Risk Analizi Ders anlatımı, Sunum
7 Genel Tekrar Ders anlatımı, Sunum
8 Ara Sınav sınav
9 Yapı İşlerinde İSG Ders anlatımı, Sunum
10 Elektrikli çalışmalarda isg Ders anlatımı, Sunum
11 Kimyasal Risk Etmenleri Ders anlatımı, Sunum
12 Yangın Ders anlatımı, Sunum
13 İş Hijyeni Ders anlatımı, Sunum
14 Biyolojik Rİsk Etmenleri Ders anlatımı, Sunum
15 Dersin Genel Tekrarı Ders anlatımı, Sunum
16 Son Sınav sınav

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 İş Güvenliği, Abdulvahap Yiğit
2 Sunum
3

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Tehlikeleri Tanımlayabilmek 11 1͵2
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek 1͵3͵13 1͵2
3 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak 5͵7 1͵2
4 Kayıt ve raporlama yapabilmek 2͵6 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 2 28
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 3 1 3
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 2 1 2
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 2 5 10
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 1 1
8 Ara Sınav 0 0 0
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 2 6 12
11 Ara Proje 1 4 4
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 5 6 30
16 Son Sınav 0 0 0
  90