Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

Ders Bilgileri

İMAR HUKUKU
Kodu Dönemi Teori Uygulama Ulusal Kredisi AKTS Kredisi
Saat / Hafta
ARC471 Güz 3 0 3 3

Ön Koşulu Olan Ders( ler ) yok
Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Seviyesi Lisans
Öğretim Elemanı( ları ) Öğr. Gör. Mehmet Burak Taşerimez
Öğretim Sistemi Yüz Yüze
Önerilen Hususlar yok
Staj Durumu Yok
Amacı Bu derste ileride mimarlık görevini üstlenecek öğrencilere imar yasalarından ve uygulamalarından haberdar olmaları sağlanarak, mesleklerinin her alanında karşılaşacakları hukuki süreçle ilgili genel bilgilendirmenin yapılması hedeflenmektedir.
İçeriği İmar hukuku ile ilgili terimlerin anlatılması. Mimarlık mesleğini ilgilendiren kanunların öğretilmesi. Plan kademelerinin detaylı olarak incelenmesi. Yapı denetimi ve uygulama sürecinin incelenmesi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

# Öğrenim Çıktıları
1 Hukuk mantığını kavrayarak muhakeme yetisi geliştirme becerisi kazanma.
2 Hukuki sorunların çözümünde hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceği genel ve mesleki tavırları geliştirebilme.
3 İmar hukukunun temel kavram ve tanımlarını tanımlayabilme.
4 Yapı ve ruhsat aşamalarındaki mevzuatları yorumlayabilme.
5 İnşaat işlerine ait mevzuatları değerlendirebilme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

# Konular Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş - Ders Tanıtımı Teorik Anlatım ve Sunum
2 İmar Hukukunun Tanımı ve Kaynakları Teorik Anlatım ve Sunum
3 Planlama Kavramı ve İmar Planlaması Teorik Anlatım ve Sunum
4 Ülke Kalınma Planı, Bölge Planlaması Teorik Anlatım ve Sunum
5 Mekansal Planlar Teorik Anlatım ve Sunum
6 Mekansal Planlar ve Çevre Düzeni Planı Teorik Anlatım ve Sunum
7 Çevre düzeni planı Teorik Anlatım ve Sunum
8 Ara sınav
9 İmar Planı ve İmar Planlarının İlkeleri Teorik Anlatım ve Sunum
10 Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planları Teorik Anlatım ve Sunum
11 İmar Planı Uygulama Yöntemleri - Kamulaştırma Teorik Anlatım ve Sunum
12 İmar Planı Uygulama Yöntemleri – İfraz ve Tevhid Teorik Anlatım ve Sunum
13 İmar Planı Uygulama Yöntemleri – Arsa ve Arazi Düzenlemesi Teorik Anlatım ve Sunum
14 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği İçerik Anlatım Teorik Anlatım ve Sunum
15 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği İçerik Anlatım Teorik Anlatım ve Sunum
16 Final sınavı

Resources

# Malzeme / Kaynak Adı Kaynak Hakkında Bilgi Referans / Önerilen Kaynak
1 Mengi, A., Keleş, R., 2003; İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara
2 Kalabalık, H., 2009; İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayınevi, Ankara
3 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

# Ağırlık Çalışma Türü Çalışma Adı
1 %40 Ara Sınav Ara Sınav
2 %60 Son Sınav Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

# Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme
1 Hukuk mantığını kavrayarak muhakeme yetisi geliştirme becerisi kazanma. 18 1͵2
2 Hukuki sorunların çözümünde hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceği genel ve mesleki tavırları geliştirebilme. 13͵18 1͵2
3 İmar hukukunun temel kavram ve tanımlarını tanımlayabilme. 12͵18 1͵2
4 Yapı ve ruhsat aşamalarındaki mevzuatları yorumlayabilme. 12 1͵2
5 İnşaat işlerine ait mevzuatları değerlendirebilme. 12 1͵2
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

# Etkinlik Adet Süre (Saat) İş Yükü
1 Ders Süresi 14 3 42
2 Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
3 Sunum ve Seminer Hazırlama 0 0 0
4 İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması 0 0 0
5 Belge/Bilgi listeleri oluşturma 0 0 0
6 Atölye 0 0 0
7 Ara Sınav için Hazırlık 1 2 2
8 Ara Sınav 1 1 1
9 Kısa Sınav 0 0 0
10 Ödev 0 0 0
11 Ara Proje 0 0 0
12 Ara Uygulama 0 0 0
13 Son Proje 0 0 0
14 Son Uygulama 0 0 0
15 Son Sınav için Hazırlık 1 2 2
16 Son Sınav 1 1 1
  90